.

.

 

.

Garderforeningen for Skanderborg & Omegn 

Forening nr. 36 – stiftet 4. februar 1916

.

.

.

Om foreningen

Vi er en aktiv garderforening med 71 medlemmer.
Der er to 15 meter landsskydninger, en katteskydning kombineret med 15 meterskydning i januar/februar. Disse skydninger afholdes i Morten Børup Hallen i Skanderborg. 200 meter skydning i Honum deltager vi i to gange i august sammen med Garderforeningen for Horsens og Omegn.
Generalforsamling afholdes anden torsdag i oktober med spisning, generalforsamling, uddeling af jubilæumsmedaljer og skydepræmier, som oftest uddeles af den inviterede gæstetaler.
I oktober og november afholdes to Bankospil for foreningens medlemmer med familie og venner. Der er gode præmier og rigtig god stemning og hygge.
Vi arrangerer og deltager i virksomhedsbesøg sammen med Garderforeningen for Odder og Omegn, hvor der altid er rigtig stor tilslutning.
I 2016, hvor foreningen fyldte 100 år, blev Repræsentantskabsmødet afholdt i Skanderborg med stor opbakning fra de fleste garderforeninger. Livgardens Musikkorps afholdt en fantastisk koncert i Kulturhuset, ligesom korpset gik forrest, da alle garderne marcherede gennem Skanderborg.

.

Kontaktinformationer

Mandag den 17. og onsdag den 26. februar kl. 19.00: 15-meter skydninger
I Morten Børup Hallen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Ud over skydning er der også god mulighed for at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at komme og skyde. Tag gerne en anden garder med til skydning.
Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud. Der serveres gratis kaffe.
Virksomhedsbesøg forår:  Onsdag, den 25. marts kl. 19.00 hos Veteranhjem Midtjylland
Edwin Rahrs Vej 61, 8220 Brabrand.
Veteranhjemmet vil give os en rundvisning og fortælle om deres aktiviteter.
Derefter byder de på kaffe og Norsk Hjemmebag.
Medlemmer og ledsagere er meget velkomne.
Tilmelding til formand Asger Thykjær, tlf. 21 66 65 59 eller mail brittaogasger@fibermail.dk senest søndag den 15. marts (vi har desværre skrevet forkert i det udsendte program).

.

Kontaktinformationer

Formand
Asger Thykjær
Hardrupvej 65, Vedslet
8732 Hovedgård
Tlf.: 21 66 65 59
brittaogasger@fibermail.dk
Kasserer
Jørn Bech Nielsen
Tlf.: 23 25 28 29
jben@post.tele.dk