.

.

 

.

Garderforeningen for Skanderborg & Omegn 

Forening nr. 36 – stiftet 4. februar 1916

.

.

.

Om foreningen

Vi er en aktiv garderforening med 71 medlemmer.
Der er to 15 meter landsskydninger, en katteskydning kombineret med 15 meterskydning i januar/februar. Disse skydninger afholdes i Morten Børup Hallen i Skanderborg. 200 meter skydning i Honum deltager vi i to gange i august sammen med Garderforeningen for Horsens og Omegn.
Generalforsamling afholdes anden torsdag i oktober med spisning, generalforsamling, uddeling af jubilæumsmedaljer og skydepræmier, som oftest uddeles af den inviterede gæstetaler.
I oktober og november afholdes to Bankospil for foreningens medlemmer med familie og venner. Der er gode præmier og rigtig god stemning og hygge.
Vi arrangerer og deltager i virksomhedsbesøg sammen med Garderforeningen for Odder og Omegn, hvor der altid er rigtig stor tilslutning.
I 2016, hvor foreningen fyldte 100 år, blev Repræsentantskabsmødet afholdt i Skanderborg med stor opbakning fra de fleste garderforeninger. Livgardens Musikkorps afholdt en fantastisk koncert i Kulturhuset, ligesom korpset gik forrest, da alle garderne marcherede gennem Skanderborg.

.

Kommende aktiviteter

Mandagene den 9. og 16. august kl. 18.00: 200-meter landsskydninger. Landsskydninger med 6,5 mm gevær på 200-meter skydebanen ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask Mølle mellem Horsens og Nørre Snede. GF for Horsens og Omegn kommer også og skyder, så disse to aftener er værd at reservere. Pris for skydning er 100,00 kr. pr. serie. Der er gode præmier at gå efter.
Veterandag på Skanderborg Rådhus søndag den 5. september: Skanderborg Byråd markerer igen i år den nationale flagdag søndag den 5. september 2021 med et arrangement på Skanderborg Fælled 1, Skanderborg. Tidspunktet er kl. 9.00 til 10.00, hvor vi mødes til kaffe og rundstykker, tale ved Borgmester Frands Fischer, sang, musikalsk indslag fra Kulturskolen og hyggeligt samvær med lokale veteraner. Garderforeningen for Skanderborg og Omegn fremmøder med fanen.

.

Kontaktinformationer

Formand
Asger Thykjær
Hardrupvej 65, Vedslet
8732 Hovedgård
Tlf.: 21 66 65 59
brittaogasger@fibermail.dk
Kasserer
Jørn Bech Nielsen
Tlf.: 23 25 28 29
jben@post.tele.dk