.

.

 

.

.

Vestfyn Garderforening

Forening nr. 33 – stiftet 23. maj 1914

.

Om foreningen

Vores Garderforening blev stiftet den 23. maj 1914 i Nørre Aaby. Foreningens første fane, der blev skænket af foreningens damer, blev indviet den 14. januar 1916.
Vores formål som Garderforening er at vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
Med 50 aktive medlemmer afholdes der fortsat årlige arrangementer for vores medlemmer, bl.a. skydning.

.

Kommende aktiviteter

Skydning: Vi skyder hver onsdag fra kl. 18 til kl. 20 i kælderen under Lillebæltshallerne i Middelfart. Der er rifler til rådighed. Hvis du har spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 4021 6548.
Skydning
Der er åbnet op for skydning på 50 m bane ved Søbadet i Middelfart. Der skydes mandage fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
Hvis du har spørgsmål vedr. skydning så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 40216548.
 
Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 1. november kl. 19.00. Der afholder vi vores årlige bankospil. Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria. Der bliver masser af gevinster. Husk at medbringe en gave til lotteriet til en værdi af ca. 25 kr. Medlemmer af andre foreninger, naboer samt familie er meget velkomne, så mød op til en hyggelig aften.
Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen hver onsdag fra kl. 18.30. Alle er velkommen til at møde frem.

.

Information til foreningens medlemmer

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt i Naturcenter Hindsgavls lokaler tirsdag den 10. maj kl. 19.00. Vi startede traditionen tro med et 9 fol digt leve for Hendes Majestæt Dronningen efterfulgt af  ”Der er et yndigt land”. Finn Henningsen, Middelfart blev enstemmigt valgt til dirigent og startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Ole Haaning fremlagde beretning fra Vestfyns Garderforening, som bl.a. omhandlede foreningens arrangementer de sidste 2 år, hvor der grundet Corona, ikke har kunne afholdes generalforsamling.
Knud Warming fremlagde regnskabet, herunder bestyrelsens anbefaling om uændret kontingent på 300 kr. pr. år. Både formandens samt kassererens beretninger blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ole Haaning blev herefter genvalgt til formand. Der var genvalg til Fanebærer Henrik Skovgaard Larsen. Til bestyrelsen var genvalg af Anders Bang og Henrik Skovgaard Larsen. Knud Warming ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Lars Lerbjerg. Arne Petersen blev valgt til revisor
Da der de sidste to ikke har været afholdt generalforsamling, var der i år uddeling af jubilæumstegn til følgende medlemmer:
 
2020
50 års            Jørgen Rosenlund Knudsen, Ejby
40 års            John Hansen, Nr. Åby
40 års            Lars Lerbjerg Pedersen, Middelfart
25 års            Asger Frank-Nielsen, Middelfart
10 års            Thomas Storm Hossfeld, Spøtrup
2021
50 års            Arne N. Philipsen, Børkop
40 års            Hans Erik Hald, Nr. Åby
2022
60 års            Helge Nordtorp Jørgensen, Hvalsø
60 års            Hans Aagaard Sørensen, Ejby
40 års            Carl Erik L. Jensen, Harndrup
25 års            Peder Pedersen, Harndrup
 
Efter generalforsamlingen blev serveret en platte, der blev efterfulgt af kaffe/te.
Under kaffen/teen holdt Seniorsergent Jørgen Troj Jensen, Varde Kasserne foredrag om sit virke med at uddanne nutidens sergenter.
 
Der skal fra bestyrelsen lyde et stort tak til Knud Warming for sit virke i bestyrelsen for Vestfyns Garderforening.

.

Kontaktinformationer

Formand
Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib
5500 Middelfart
Tlf.: 40 25 19 88
haaning@haaningth.dk