.

.

 

.

.

Garderforeningen for Kalundborg & Omegn

Forening nr. 53 – stiftet 18. april 1926

.

Om foreningen

I foråret 1926 nedsatte en kreds af gamle gardere på Kalundborgegnen et udvalg for at forberede oprettelsen af en garderforening, og ved en stiftende generalforsamling på det daværende Grand Hotel i Kalundborg den 18. april 1926 vedtoges love og valgtes bestyrelse for Garderforeningen for Kalundborg og Omegn.
Foreningens først bestyrelse fik følgende sammensætning:
27-3-1923 II, repræsentant Svend Böye, formand
550-1-1908, proprietær Th. Hessellund, næstformand
232-3-1924 I, isenkræmmer K. Jensen, kasserer
241-2-1896, manufakturhandler Daniel Stecker
296-1-1906, vognmand Carl Larsen
213-3-1924 I, kontorist Axel Petersen, revisor
301-2-1891, gårdejer Jens Petersen, revisor
Grundlaget for foreningen blev de 23 gamle gardere, der deltog i den stiftende generalforsamling, som afsluttes med hyggeligt samvær. Foreningen første medlemsarrangement var en sommerudflugt i juli 1926 til Bromølle Kro, hvor man samledes til kaffebord og præmieskydning. Samme år indførtes en tradition med årligt torskegilde, som på daværende tidspunkt serveredes til en kuvertpris af 2,50 kr.
Inden årets udløb blev det besluttet at anskaffe et særligt medlemstegn fra kongelig hofleverandør August Thomsen, København. Medlemstegnes med Kalundborgs vartegn – den 5-tårnede kirke – blev udleveret ved optagelse i foreningen og skulle ifølge lovene straks tilbageleveres til kasseren ved udmeldelse eller eventuel eksklusion. Selv om denne skik for længst har overlevet sig selv, er der endnu adskillige medlemmer, som det er lukkedes at få fat i medlemstegnet, og som bærer det med en vis stolthed.
Ønsket om at få et samlingsmærke for foreningens medlemmer – og for at kunne møde reglementeret ved Livgardens 275 års jubilæum den 30. juli 1933 – første til anskaffelsen af en fane. Foreningens fane blev indviet den 25. juli 1933 på Lerchenfeldt i daværende formand, godsejer A. Poulsens flagsmykkede gave af Livgardens repræsentant, kaptajn Th. Thaulow.
Foreningen har siden været repræsenteret med fane ved flere lejligheder. Foruden ved de årlige repræsentantskabsmøder rundt u landet bør nævnes den 10. juni 1945, hvor Livgarden overtog vagten efter politiet på Amalienborg Slotsplads; den 30. april 1947 ved Kong Christian X´s bisættelse i Roskilde Domkirke; den 6. november 1948 ved Kong Frederiks IX´s besøg i Kalundborg; den 4. september 1995, hvor Dronning Margrethe og Prins Henrik ankom til Kalundborg med Dannebrog i anledning af byens 500 års jubilæum; og den 14. maj 2004 ved Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys bryllup.
Ved foreningens 52 års jubilæum den 18. april 1951 havde medlemstallet passeret 60. Jubilæet blev fejret på Hotel Postgården i Kalundborg med deltagelse af 80 gæster. Daværende præsident, kammerherre T. Hage overbragte præsidiets lykønskninger.

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 87 38
Mob.: 60 49 92 58
lyngsti9@gmail.com