.

.

Militærøvelse i civile omgivelser

Dagene 2.-4. marts samt 11. marts var soldater fra Den Kongelige Livgarde i industriområdet ved Allerød Rådhus i dagtimerne for at træne deres nye opgaver.
Tekst: Den Kongelige Livgarde – april 2020

I forbindelse med forsvarsforliget, fik Den Kongelige Livgarde til opgave, at have ca. 90 soldater i beredskab, som hurtigt kan rykke ud for at støtte Politiet ved uvarslede hændelser i Danmark”, forklarer kaptajn og uddannelsesofficer Henrik Lehmann og fortsætter ”For at give soldaterne så realistiske forhold som muligt, har Den Kongelige Livgarde, Allerød Kommune og en række virksomheder i området, støttet op om muligheden for at gennemføre denne øvelse”.

Øvelsen skulle træne de kommende soldater til Vagtkompagniet i at løse den kommende opgave, når de indsættes i en uvarslet hændelse. Først skulle førerne modtage en befaling forud for udrykning til området. Ved ankomst til området, blev førerne yderligere informeret af en politikommissær, der har det politimæssige ansvar i løsningen af opgaven. Herefter kunne vagtholdets førere foretage en opgavefordeling og sikre objektet 360 grader.

”Soldaterne skal løse en bevogtningsopgave, hvor de skal sikre bygninger mod folk med ”onde hensigter”, fortæller Henrik Lehmann, der forklarer yderligere ”Vi har været glade for, at vi nu har muligheden for at være i et civilt område, da det giver os flere udfordringer i løsningen af opgaven. Samtidig vil mange ”rigtige” civile være i området, som kan skabe et komplekst billede for soldaterne i forhold til deres bevogtningsopgave”.

Og det har skabt et dilemma for alle vagtholdene, der har været gennem øvelsen.

En gerningsmand tilbageholdes af gardere. Uddannelsen følges tæt af politiet, der løbende kan give tilbagemeldinger på gardernes handlinger og reaktioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

”En af opgaverne, som en soldat indsat med politimæssige beføjelser har, er at berolige befolkningen”, forklarer Henrik Lehmann og uddyber yderligere: ”Men hvor meget kan vi sige til lokalbefolkningen uden at sige for meget og dermed afsløre opgaven?”

For kaptajn Henrik Lehmann er der ingen tvivl om, at øvelsen i Allerød har givet et langt større udbytte, end hvis den blev gennemført i et militært etablissement. ”Det udbytte vi fik denne gang, skal nu evalueres og evt. inddrages i de kommende øvelser, hvor vi igen håber på velvilligheden fra Allerød Kommune og deltagende virksomheder.”

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, er glad for, at Allerød Kommune har bakket op om ønsket fra regimentet om øvelsens placering i et civilt område.

”Når vi skal træne soldaterne til at løse en opgave blandt civile, så er det vigtigt, at vi kan gøre det i et helt naturligt miljø”, forklarer Mads Rahbek. ”Det kan vi ikke i vores øvelsesterræn. Derfor skal der lyde et stort tak til Allerød Kommune for den positive tilgang samt et endnu større tak til de virksomheder, som har stillet sig til rådighed for øvelsen.”

.

.

.