.

.

Nyheder  Ι  Historie

En dansk prins i Fremmedlegionen

”Vi var femten i Messen, en blandet Forsamling, men Kammerater gennem vort fælles Kald, Soldatens. Næsten alle Vaabenarter var repræsenteret : en Oberst i Spahiererne – det glimmrende indfødte Kavaleri – nogle Kaptajner og en Major af Infanteriet, to Artillerister, en Kaptajn af Fremmedlegionen og en Flyver. En engelsk Major, der rejste for sin Fornøjelse, og jeg, en nybagt Legionær, fuldendte Listen.”

.

Tekst: JUL-65 Ebbe Juul-Heider, Oberstløjtnant, Lektor, cand.mag., November 2016

Sådan begynder bogen: ”Tre års kampe i fremmedlegionen” fra 1927. Og forfatteren var allerede på det tidspunkt kendt som en frygtløs og fremragende soldat: Prins Aage.

Han er født i København – i det gule Palæ – Amaliegade i 1887. Forældre: Prins Valdemar og den franske prinsesse Marie af Orléans.

Prins Aage gennemgik en traditionel vej: værnepligt og efter officersskolen, sekondløjtnant ved Livgarden.

Sin første udenlandserfaring fik han i 1913, hvor han fulgte det græske hovedkvarter under krigen mod Bulgarien. Atter tjeneste ved Livgarden under sikringsstyrken 1914-18.

I 1919-20 var Prins Aage i Frankrig – i Metz – og her modnedes tanken om at forlade Danmark og søge optagelse i Fremmedlegionen –  som i øvrigt blev skabt af hans tipoldefader, Kong Louis Philippe. Som han selv anfører: ”- livet i et Garderregiment kan være fornøjeligt nok for en tid, men efterhånden trættes man af tjenestens ensformighed og formelle art. Jeg længtes efter at komme ud og …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet november 2016 ved at klikke her

.

.

.

.