Referat af repræsentantskabsmøde 25. maj 2019 i De Danske Garderforeninger-underskrevet