.

.

Repræsentantskabs-
møde 2020 aflyses

I lyset af den seneste forværring af covid-19 situationen i Danmark, og de deraf følgende restriktioner i forhold til forsamlinger, har et samlet præsidie valgt af aflyse Repræsentantskabsmødet planlagt til afholdelse lørdag d. 10. oktober.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – 2. oktober 2020

Torsdag aften d. 1. oktober var præsidiet indkaldt til et ekstraordinært præsidiemøde, hvor eneste dagsordensemne var spørgsmålet angående årets repræsentantskabsmøde.

Selvom mødet kan afvikles under gældende restriktioner, anser præsidiet det for værende uforsvarlig og etisk forkert at indkalde til et landsmøde med deltagelse af repræsentanter fra hele landet.

Det var således et samstemmigt præsidie der torsdag aften definitivt besluttede at aflyse Repræsentantskabsmødet 2020.

Således vil næstkommende Repræsentantskabsmøde blive afviklet i henhold til planen med Svendborg Garderforening som vært ved mødet lørdag d. 29. maj 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

I henhold til den vedtægtsbestemte dagsorden for Repræsentantskabsmødet knytter præsidiet følgende bemærkninger:

Alle forslag der var fremsat til afstemning i 2020 udskydes til mødet i 2021.

Godkendelse af regnskab for regnskabsåret 2019 udskydes til mødet i 2021.

Forelæggelse af budget for 2021, der betegnes som en orientering, udsendes til alle foreninger. Foreningerne kan skriftligt eller mundtligt stille spørgsmål til budgettet via mail sekretariatet@garderforeningerne.dk eller telefon 3315 5204.

Valg af præsident. Præsidiet har modtaget én indstilling til posten som præsident: MAJ-70 Jens Crone. Crone fortsætter således i funktionen som præsident, og indstilles som kandidat ved mødet i 2021 for den resterende 1 – årige valgperiode.

Valg af 1. vicepræsident. Ulrik Baunsgård er valgt som 1. vicepræsident og fortsætter i funktionen.

Valg til øvrige tillidsposter udskydes til mødet i 2021.

Repræsentantskabsmøde i 2022. Holstebro Garderforening har tilkendegivet ønske om værtsskab. Af praktiske hensyn overfor værtsforeningen har præsidiet givet Holstebro GF en forhåndsgodkendelse.

Refusion af betaling

Foreninger, der allerede har betalt for frokost i forbindelse med det nu aflyste Repræsentantskabsmøde, kan få tilbagebetalt pågældende beløb.

Ønske om dette skal meddeles værtsforeningen Midtjydsk Garderforening skriftligt via mail til garder@nollund.dk med angivelse af forening samt beløbet størrelse.

.

.

.