.

.

Årgangsparade 2020 aflyses

Grundet den aktuelle Covid-19 situation, har Den Kongelige Livgarde meddelt De Danske Garderforeninger, at årets årgangsparade aflyses. Hertil henstiller Præsident Jens Crone på det kraftigste til, at alle planlagte foreningsarrangementer i marts måned også aflyses og/eller udskydes.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – marts 2020

Opdateret efter statsministerens pressemøde mandag d. 23. marts

Opdateret igen d. 8. september (med endelig aflysning af årgangsparade)

Statsminister Mette Frederiksens udmelding onsdag d. 11. marts har ramt Den Kongelige Livgarde såvel som De Danske Garderforeninger. Som reaktion på den aktuelle Covid-19 situation, har Den Kongelige Livgarde meddelt præsidenten for De Danske Garderforinger, at årets årgangsparade, planlagt gennemført søndag d. 3. maj 2020 på Livgardens Kaserne er aflyst. Det forventes at årgangsparaden næste gang gennemføres søndag d. 2. maj 2021. 

Det vides ikke, hvorvidt årgangsparaden vil blive gennemført senere på året, eller om paraden helt aflyses for indeværende år.

I forlængelse af situationen, understreger præsident Jens Crone på det kraftigste, at alle foreninger, der har planlagt foreningsarrangementer i marts måned, aflyser eller udskyder disse. Hertil indstilles alle foreninger til at følge regeringens øvrige retningslinjer – især hvad angår håndtering af større forsamlinger.

Artiklen fortsætter under annoncen
Sekretariatet lukker

Af hensyn til Vagtkompagniets opgaveløsning, har DG Sekretariat valgt at lukke kontoret på Livgardens Kaserne – foreløbig frem til og med mandag d. 13. april. Det betyder, at Sekretariatets telefon ikke vil blive besvaret i perioden. Forretningsfører Jan Stoltenborg og kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard vil dog være til rådighed fra deres respektive hjemme-arbejdsstationer.

Sekretariatet vil tilstræbe at yde samme serviceniveau som hidtil, men enkelte opgaver vil dog ikke kunne blive udført hjemmefra. Sekretariatets medarbejdere kan træffes inden for kontorets normale åbningstid (mandag – torsdag fra 09:30 – 14:30). Jan Stoltenborg kan kontaktes på tlf. 8161 2073 eller mail sekretariatet@garderforeningerne.dk. Andreas Dalsgaard kan kontaktes på tlf. 2830 8792 eller mail garderbladet@garderforeningerne.dk

.

.

.