Billede nummer 1. Norgesporten af den 9. april 1940