.

.

 

.

Garderforeningen for Randers By & Omegn 

Forening nr. 8 – stiftet 1. februar 1908 

.

Om foreningen

Garderforeningen for Randers By og Omegn er stiftet i 1908. Den har ca. 160 medlemmer. Mødested er Garderstuen på “Restaurant Tronborg” Grenåvej 2, Randers.

.

Kommende aktiviteter

Nytårsgudstjeneste for Hjemmeværn og soldaterforeninger
Traditionen tro indledes årets aktiviteter i foreningen med gudstjenesten i Sct Mortens kirke.
Det sker lørdag den 18 januar. Fra kl.13.00 til 13.45 givet Marinehjemmeværnets Musikkorps koncert.
Kl.14.00 er der gudstjeneste ved sognepræst Søren Dam Kjeldsen, som også sidder i foreningens bestyrelse. Bagefter er der ”kirkekaffe” i Helligåndshuset. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

.

Kontaktinformationer

Formand
Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover
8970 Havndal
Tlf.: 86 47 30 09
aaledamgaarden@mail.tele.dk