.

.

 

.

Garderforeningen for Hjørring og Omegn 

Forening nr. 56 – stiftet 14. marts 1930

.

.

.

Om foreningen

Foreningen er oprettet 14 marts 1930, efter det i flere omgange havde været på tale at danne en forening i Hjørring. Først da postmester C. M. Jensen kom til Frederikshavn blev der sat gang i sagen og der blev oprettet en Garderforening for Vendsyssel. På det stiftende møde valgtes C. M. Jensen til formand. Øvrige i bestyrelsen var 4 fra Frederikshavn, 4 fra Hjørring samt 1 fra oplandet. Efter nogle år blev postmesteren forflyttet til Svendborg og der var på den efterfølgende generalforsamling ikke den store interesse for at blive bestyrelsesmedlem. Bogtrykker Johs. Nielsen, Hjørring, blev valgt til formand.
På et tidspunkt blev uenigheden mellem de 2 byer for stor, hvilket endte med at Hjørring Garderforening blev en realitet. I 1931 vandt medlem 375-1-29 politibetjent J.P. Christiansen en fane i en ugebladskonkurrence. Fanen blev indviet 18. oktober 1931 og den har været brugt i foreningen indtil vi i 2011 købte en ny.

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
Feb-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf.: 23 44 07 20
larsrath@gmail.com  
Næstformand
Maj-77 Erling Gludsted
Liljevej 6, 9850 Sindal
Tlf.: 42 83 41 09
eg.lilje@hotmail.com
Kasserer og medlemsregistrator
562 jan-68 Hans Ole Bach
Havelundsvej 27, 9830 Tårs
oleback@hotmail.com   
Skydeudvalgsformand
April-76 Richard Svendsen
Oxholmvej 3, 9800 Hjørring
Tlf.: 30 13 07 82
tuppi40@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Maj-77 Hans- Jørgen Krogh
Tlf.: 40 44 05 50
hdeasyrider57@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
606 marts-58 Poul Sloth
Guldregnevej 31, Hjelmsted, 9700 Brønderslev
Tlf.: 53 29 70 27
poul-sloth@mail.dk   
Bestyrelsesmedlem
OKT-74 Svend Hjorth
Baldersvej 6, 9870 Sindal
Tlf.: 30 11 06 94
mail@svendhjorth.dk