Skærmbillede 2015-12-11 kl. 13.08.35

  • Skærmbillede 2015-12-11 kl. 13.12.23
  • Forestil dig at DG havde ét medlemsregister som alle foreninger fik adgang til…

  • Skærmbillede 2015-12-11 kl. 13.13.56
  • Forestil dig et system der kan udsende meddelelser til dine medlemmer og spare foreningen for portoen…

  • Skærmbillede 2015-12-11 kl. 13.14.06
  • Forestil dig et system der automatisk synkroniserer sekretariatets og garder-foreningens medlemsdata…

Et stort antal medlemmer har i mails direkte til mig henvendt sig til mig for at opfordre til at tænke fremad, når talen er om praktisk håndtering af DG-medlemmer i fremtiden. Og flere har direkte understreget, at DG faktisk ikke har en IT-strategi. Dette må jeg desværre give ret i. Vi fik ganske vist i efteråret 2014 etableret en strategi på informations- og kommunikationsområdet, men denne dækker reelt ikke IT-området. Dette er, indrømmet, en så væsentlig del af vor landsdækkende organisations hverdag, at jeg har fundet det nødvendigt at igangsætte en arbejdsgruppe for at sikre en fornuftig IT-baseret støtte til garderforeningerne i fremtiden. Og ja, det burde vi have haft for længe siden, men vel bedre sent end aldrig. Præsidiet har godkendt det indledende arbejde, og arbejdsgruppen afsøger nu markedet for en mulig leverandør af et nyt IT system til håndtering af vore medlemmer.

Flemming Rytter  

 

Læs Arbejdsgruppens godkendte rapport her