2018 Afsnit 14c, Indstillingsskema, DG Hædersgave.pdf