487-NOV-59 kammerherre oberst Jens Greve, K. af D.

Chef for Den Kongelige Livgarde (1996-2001)

Præsident for De Danske Garderforeninger (2001-2004)

Bisættelsen sker fra Garnisons Kirken torsdag d. 27. august kl. 13:00

Æret være hans minde