National Flagdag 2018 

National Flagdag 2018

Soldatens dag d. 5. september afholdes hvert år for at hædre Danmarks udsendte. Over hele landet afvikles parader, mindeceremonier og kranselægninger med det fælles formål. På denne side kan du få et indblik i, hvor De Danske Garderforeninger har medvirket til at støtte op om dagen.  

 

.

.

 

Odense 

Odense Kommune har for en del år siden lavet en overordnet plan for afvikling af Flagdagen 5. september. Der er lavet to detaljerede programmer for dagen på ca. 2¾ time. Det ene er for Flagdagen, hvis den falder i en weekend. Her musicerer Hjemmeværnets Brassband Syd fra kl.15 i Ansgar Anlæg. Derefter er der officiel velkomst, fanerne føres på plads, kranselægning efterfuldt af Hjemmeværnet der spiller Kongernes Konge. Så formeres paraden som marcherer til Flakhaven (som er navnet på pladsen foran Odense Rådhus). Borgmesteren holder tale og derefter er der reception på Rådhuset med pindemadder og drikkelse. Efter tale til veteranerne er der afslutning.
Det andet program er for hverdage, hvor det samme program begynder kl. 17.15. I år blev programmet forskudt ½ time, fordi byrådet var kommet i tanke om, at man havde lagt byrådsmøde på flagdagen!
Vi i Den Fyenske Garderforening begynder dog et par dage før med at sætte et lille flag med det kronede DG på stangen på Christian J.G. Damholts grav på Dalum Kirkegård. Christian var garder og kaptajn i Hjemmeværnet, da han i 2008 faldt for en selvmordsbommer i Afghanistan. En uges tid efter henter vi flaget igen indtil næste år.
Den Fyenske Garderforenings fanebærer Finn Madsen og faneløjtnant Jørgen Larsen mødte op den 5. september ved Soldaterhjemmet Dannevirke, hvor fanerne skulle samles. I mens musicerede Hjemmeværnets Brassband Syd i Ansgar Anlæg. Uniformeret personel, veteraner og civile trådte an på 3 geledder foran en mindesten, og efter velkomsttale blev den militære fane med fanekommando samt soldaterforeningsfaner ført frem til mindestenen til tonerne af ”Fast i Nød”. Falgdagen er jo til ære for de udsendte, og derfor forestillede jeg mig at Danmarks Veteraners faner var forrest blandt foreningsfanerne, men man holdt sig til den officielle rækkefølge for soldaterforeninger med garderforeningernes fane, i dette tilfælde Den Fyenske Garderforenings fane, forrest.
Der blev lagt en krans og blomsterbuketter med bånd og Hjemmeværnets Brassband spillede ”Kongernes Konge” Inden sidste vers blev fanekommandoet og faneborgen rettet op og der blev præsenteret gevær.
Højtideligheden ved mindestenen var nu forbi, og efter en kort pause blev marchkolonnen formeret. Kl. 18.30 blev der kommanderet ”Parade march” og så marcherede paraden med musikkorps i spidsen efterfulgt af fanekommando, faneborg uniformeret personel, veteraner og civile gennem byen til rådhuset.
På Flakhaven tog paraden opstilling og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel holdt tale til paraden hvorefter der var reception på rådhuset med sandwich, øl, vand, kaffe. Her var der tale til veteranerne og der var afslutning kl. ca. 20.30.   
Den Fyenske Garderforening ses på billedet opstillet i parade foran Odense Rådhus, hvor paraden endte efter march gennem byen, der havde sit udgangspunkt ved Ansgar Anlæg Dannevirke, hvor der forinden havde været kranselægning. Paraden blev ført an af Hjemmeværnets Brassband Syd, der spillede ”Fast i Nød” mens fanerne blev ført frem til Mindestenen. 
Tilbage på Dannevirke blev der serveret øl, vand og pølser til de hjemkomne fanebærere m.fl.
 

.

.

 

Roskilde

Gl. Roskilde Garderforeningen deltog i den Nationale Flagdag på Jyllinge Kirkegård, hvor foreningen lagde en krans på den gamle soldatergrav for faldne soldater, der deltog i krigen mod Prøjsen i 1864. Derudover deltog foreningen i Gudstjeneste i Vor Frue Kirke med præst Maria Harms og siden i Jyllinge Kirke.

 

.

.

 

Haslev

Den Nationale flagdag blev 5. september 2018 for tredje gang markeret i Haslev. Faxe kommune står for arrangementet og inviterer alle tidligere udsendte til dagen samt de foreninger, der kan være tilknyttet dem.
Arrangementet startede kl. 18.30 ved Haslev kirke med march igennem byen. I spidsen gik tambourkorpset fra Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, herefter kom garderforeningerne fra Haslev og Omegn og Faxe og Omegn, Haslev Marineforening, De Danske Forsvarsbrødre fra Karise-Spjellerup og Kongsted og De Blå Baretter, alle med faner og det hele under ledelse af chefen for det lokale hjemmeværnskompagni, i alt omkring 50 personer.
Lyden af piber og trommer fik folk til at komme ud på gaden eller til vinduerne. Det er jo ikke hver dag man ser en parade med vejende faner marchere igennem byen. Marchen sluttede ved Haslev kulturhus, Kultunariet, hvor borgmester Ole Vive modtog kommandoet og holdt en kort tale, hvori han takkede de folk, der har været udsendt til konfliktområder og har været villige til at risikere liv og førerlighed hermed. Han takkede også de fremmødte, både dem der var med i paraden og tilhørerne, i alt omkring 90 personer.
Da talen var forbi, bad borgmesteren forsamlingen gå indendørs, hvor veteranen Jacob Panton-Kristiansen holdt den egentlige tale. Jacob har været udsendt 5 gange: Både i Kosovo, Irak og 3 gange i Afghanistan som kampvognskommandør. Sidste gang i Afghanistan gik det galt, her bliver han på sidste patrulje hårdt såret og var døden nær. Han blev fløjet hjem til Rigshospitalet for behandling og genoptræning og måtte senere erkende, at han ikke længere kunne være soldat. Nu har han kastet sig over veteranarbejdet og har blandt andet oprettet foreningen Veteranskytterne samt i det hele taget arbejder for veteraner, både praktisk, politisk og også i udlandet. Stor respekt.
Arrangementet sluttede med et let traktement (en øl og pølser) udenfor i det gode vejr og som det frivillige beredskab stod for.
Et flot arrangement som viste vores opbakning og respekt for alle udsendte og det ofte farlige arbejde de udfører for Danmark.

.

.

 

Assens

Assens Garderforening deltog i mindehøjtidelighed på Kogehusmolen med efterfølgende foredrag i Assens Marineforenings lokaler, hvor Tea Fisker Pedersen fortalte levende og inspirerende om dagligdagen som udsendt. Alt fra testamente/sidste vilje og afklaring med familien inden udsendelsen og om tilværelsen som udsendt med alarmer og beskydning af lejrene, som hun har været udstationeret i, og til hjemsendelsen og så det at komme videre.

 

.

.

 

Helsingør

Flagdagen i Helsingør i et samarbejde mellem Helsingør Domkirke Sct. Olai, soldaterforeninger og Helsingør kommune. Der var faner fra Hjemmeværns kompagniet, Marineforeningen, garderforeningen, forsvarsbrødrene og sømandsforeningen. Programmet var følgende: Veteran Gudstjeneste i Helsingør Domkirke Ved Sognepræst Anne Sofie Grandorf, efter gudstjenesten var der fælles march til Helsingør kirkegård hvor der var kransenedlæggelse ved mindestenen, herefter var der reception i byrådssalen på Helsingør rådhus, hvor der var taler ved viceborgmester Henrik Møller og Kaptajn ved 3. Livgardebataljon, Daniel Melgaard Jacobsen.

 

.

.

 

Høje Taastrup

Høje-Taastrup og omegns Garderforeningens Nationale Flagdag startede kl. ca. 04.00 om morgenen, hvor de tog imod stafetløbere fra V Veterans And Their Families – DK, der havde løbet fra Slagelse over Næstved, Fuglebjerg, Roskilde. De stoppede nu for 5. år i Taastrup, hvor foreningen havde en lille ceremoni ved den Æressten, som foreningen var primus motor for i 2014, at rejse midler til og fik placeret i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.
Ved Æresstenen byder formanden for Høje Taastrup Jon Nielsen velkommen og takkede alle der deltog i kirken, marchen og var fremmødt til ceremonien ved Æressten, hvorefter han gav ordet videre til 1. viceborgmester Lars Prier der holdt en tale for flagdagen, alle udsendte og det som den Nationale Flagdag står for. Efter talerne lagdes krans fra kommunen, fra Forsvarsbrødrene, Garderforeningen og den lokale motorcykelklub, som har veteraner som medlemmer.

 

.

.

 

Køge

Køge og Omegns Garderforening har for 9. gang arrangeret National Flagdag i Køge.
Der bliver udsendt indbydelser til alle relevante foreninger i vort område, samt til foreninger der tidligere har deltaget i arrangementet, blandt andet med berøringsflade fra Valdemarsdag, der afholdes i Køge Kirke.
Deltagelsen spænder vidt fra militære- til humanitære- og folkelige foreninger. Alle mødes ved Køge Kirke, hvor paraden formeres. Det er lykkedes at få Rosenborg Eksercits Kompagnis Tamburer til at stå for marchmusikken, hvilket har stor betydning for arrangementets kvalitetsmæssige afvikling.
Der marcheres med Tamburer og Faneborg i spidsen til Køge Torv. Her taler, formand Henrik Agerlin, samt de indbudte talere, i år Chef for Flyvevåbnets Officersskole Oberst H.C. Enevold og Køges Borgmester Marie Stærke. Derefter holder Tamburerne en lille koncert, som de fremmødte og tilskuerne nyder. Derefter marcheres til havnepladsen, ved Marineforeningens bygning, hvor fanerne rulles sammen.
Der er efterfølgende, for deltagerne arrangeret, sandwich og drikkelse til foreningspriser i Marineforeningens lokaler, hvor der så afsluttes med hyggeligt samvær. I paraden deltog i år, 9 faner samt ca. 40 personer. Dette arrangeret i samarbejde mellem Marineforeningen og Køge GF.

.

.

 

Søndre Birk

Onsdag morgen kl. 07.21, 5. september 2018, sattes på vegne af De Danske Garderforeninger et flag på Overkonstabel Erik Berre Rolandsens gravsted. Erik Berre Rolandsen faldt den 8. aug. 2010 i Afghanistan, da hans infanterikampkøretøj blev ramt af en sprængladning. Æret være Erik Berre Rolandsens minde.
Herefter gik turen Til Glostrup Rådhusplads, hvor der kl. 08.00 var flaghejsning og morgensang. Foreningen stillede med 6 mand plus fane, så det pyntede ved ceremonien, hvor der var ca. 50 fremmødte. Efterfølgende bød Borgmester John Engelhardt på morgenkaffe mv. i kantinen, hvor Borgmesteren holdt en tale om og for de danske veteraner. Om aftenen deltog foreningen med 2 mand med fane ved afholdelse af Flagdagen i Køge.

.

.

 

Thisted

Foreningen mødtes på Håndværker Torv, hvorefter der var march gennem byen med efterfølgende tale ved borgmester Ulla Vestergaard og musikalsk underholdning ved Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors. Hovedtaler var fhv. jægersoldat og folketingsmedlem Helge Adam Møller. Afslutning med traktement på Thisted Rådhus

.

.

 

Vejle

Garderforeningen for Vejle og Omegn deltog i Flagdagen med ca. 200 personer der især inkluderede veteraner, soldaterforeninger og hjemmeværnsfolk. Vejle Kommune stod for mindehøjtideligheden der afholdtes ved Skyttehus Haven. På billedet ses bestyrelsesmedlem Jens Jørn Vemmelund fra Vejle GF med kransen.