Fællesvedtægter for De Danske Garderforeninger – Vedtaget 25 MAJ 2019