2018 Afsnit 28a, Forretningsorden Haandbogsudvalget