Forretningsorden for Præsidiet – Endelig – FEB 2018