Mødereferater & Rapporter

Herunder finder du de seneste referater fra Præsidiets møder. Som udgangspunkt afholder præsidiet møde én gang i kvartallet. Ønsker du et emne bragt op i præsidiet, bedes du fremsende dette skriftligt til Sekretariatet på sekretariatet@garderforeningerne.dk. Du kan orientere dig om præsidiets kommende mødedatoer under vores kalender (kan tilgås fra startsiden).