TEKST: APR-12 Redaktør Andreas Dalsgaard
Da der i sommer lød et fløjt om regimentsnedlæggelser, forvandledes den stille sommeridyl til en tæt efterårsstorm. Gamle gardere rejste sig i protest mod den dystre nyhed, og en digital folkestorm tordnede mod Forsvarsministeriet. Det affødte en pressemeddelelse fra Forsvarschefen, der affejede alle rygter om regimentsnedlæggelser. Spørgsmålet er: tror vi på det?
 

I oktober udgivelsen af Garderbladet bragte vi en kronik af Brian Rützou, der stillede spørgsmålstegn ved Forsvarschefens udmelding. Og Brian gør sig ret i sin bekymring. Intet er fastlagt før forligspartierne har færdigforhandlet. Brian opfordrede alle gamle gardere til at følge med i forligsforhandlingerne og gøre sig beredte på at råbe højest, hvis og når samtalen går på nedlæggelse af kamptrop-regimenterne. Men hvad er det i sagens natur der vil ske, hvis nedlæggelserne bliver en realitet?

 

GSE – tungen på vægtskålen

Men lad os starte med baggrunden for, hvorfor regimentsnedlæggelser er på tale. De tre kamptrop-regimenter har hvert et GSE, hvor regimentsstaben sidder. I Livgarden består GSE´et blandt andet af Chef Livgarden, Adjudanten, lederen af Historisk Samling, Presseofficeren samt mange andre til og med UMAK og IT. Godt og vel 20 mand udgør Livgardens GSE.

Ved det seneste forsvarsforlig blev hæren omorganiseret således, at Livgardens I og II bataljon ikke er underlagt Chef Livgardens kommando, men derimod direkte under brigadens kommando. Således har Chef Livgarden – og dermed GSE´et – udelukkende direkte kommando over III Bataljon, Vagtkompagniet samt Musikkorpset. I og II bataljon udgør dog stadig en del af Livgarden med solen i baretten – blot underlagt brigadens kommando.

Når regimentsnedlæggelser så kommer på tale, er det et ønske om at strømline hele hæren, således at de tilbageværende enheder, der nu er underlagt Livgardens GSE, også bliver underlagt brigaden – en rokade der gerne skulle medføre besparelser. Såfremt III bataljon, Vagtkompagniet og Musikkorpset underlægges brigaden, bliver Livgardens GSE så overflødigt, eller videreføres det bare i en anden organisation?

Uanset hvilken model der vælges, så vil Livgarden placeret under 2. brigade ophøre med at eksistere som selvstændigt regiment og myndighed, og der vil i praksis bliver skubbet endnu et tungt administrativt lag ind imellem Livgarden og Hærens ledelse uanset hvilken form den får i fremtiden. Siden hvornår har det været hensigtsmæssigt at skubbe flere administrative lag ind i en struktur?

I virkeligheden er der dog ikke tale om en egentlig besparelse, da det er forventeligt, at hovedparten af GSE´et vil blive overflyttet eller ansat andetsteds i Forsvaret. Der er således tale om en simpel talrokade, hvor poster blot flyttes fra en kolonne til en anden. Men talrokaden vil passe ind i ”regne-drengenes” Excel ark, og så bliver politikkerne glade.

GSE – value for money?

Når man seriøst overvejer at nedlægge regimenterne og fjerne GSE´erne, er det en rimelig antagelse, at man slet og ret ikke forstår, hvilken betydning et GSE har for regimentet eller hvad regimentet har af betydning for soldaterne. Det er også til dels forståeligt, for de opgaver der udføres af Livgardens GSE, er i mange sammenhænge tilnærmelsesvis umulige at kvantificere – og dermed at dokumentere.

Hvordan kvantificerer man for eksempel, når GSE´et sørger for at finde en mand, der kan passe en udsendt soldats hund. En hund som kæresten skulle have passet, men senere indser ikke at kunne overskue i en travl hverdag, hvor den udsendte soldat savnes. Og hvor kærestens situation bekymrer den udsendte soldat, der derfor ikke kan fokusere på sin opgave?

Hvordan kvantificerer man, når GSE´et sørger for at en familie af pårørende hentes i Jylland for at modtage den udsendte soldat i Kastrup. En familie der ikke selv har mulighed og overskud til at transportere sig til København, og derfor ikke ved egen hjælp vil kunne modtage deres kære i lufthavnen?

Hvordan kvantificerer man, når GSE´et bruger ressourcer på at styrke naboskabet? Når GSE´et sørger for at tage hånd om de veteraner, som systemet glemmer, med midler der tilkommer regimentet fra organisationer som De Danske Garderforeninger og Gardernetværk? Eller når GSE´et ærer faldne og sårede, plejer traditionerne og mindes historien?

Svaret er slet og ret – at man ikke kan kvantificere det. Livgardens GSE står dagligt med opgaver og udfordringer som ovenstående eksempler – der i øvrigt stammer fra virkeligheden. Men disse opgaver er så uforudsigelige, at man aldrig vil kunne kvantificere dem i et regneark. Og når opgaver ikke kan kvantificeres – så eksisterer de ikke i det store billede.

Men virkeligheden er den, at de ikke-kvantificerbare opgaver, der udføres af GSE´et, betyder en verden til forskel for de mennesker, som de udføres for. GSE´et styrker forholdet mellem Forsvaret og pårørende. GSE´et styrker moralen blandt soldaterne, og giver dem arbejdsro til at løse opgaven. GSE´et slår til på alle de områder, der allerede er skåret væk i besparelser.

GSE´et sørger for at Livgarden husker sin egen historie. Vi er alle en del af historien – men hvem lærer os den, hvis GSE´et ikke længere er til stede for at lære os om den? Historien bliver kun husket så længe den bliver holdt i hævd og traditionerne bliver passet

Det samme kan siges om Livgardens værdier, korpsånd og traditioner. Uden et GSE og dermed uden et regiment, risikerer Forsvaret at tabe det hele på gulvet. GSE´et gør dygtige soldater bedre – og det er absolut værd at medtage i regnestykket.

 

Del artiklen