Mindeord – Laurits Henning Lauritsen (”Lau”) er død 77 år gammel

De Danske Garderforeningers tidligere revisor Laurits Henning Lauritsen er afgået ved døden 3. juni 2017 i en alder af 77 år.

Lau, som han blev kaldt, blev i marts 1959 indkaldt til Den Kongelige Livgarde. Her blev han tilbudt at blive kontorhjælper, men Lau takkede nej. Lau ville være rigtig soldat og endte sin tjeneste ved Den Kongelige Livgarde som sergent.

Efter hjemsendelsen gik Lau indledningsvis bankvejen, men skiftede spor til revisionsverdenen. Lau blev statsautoriseret revisor i 1975 og indtrådte senere som partner i et revisionsselskab.

I 1981 kom det for en dag, at De Danske Garderforeningers daværende revisor havde begået bedrageri over for organisationen. Lau trådte til som De Danske Garderforeningers frelsende engel. I begyndelsen var opgaven noget af en udfordring. Meget regnskabsmateriale måtte rekonstrueres og regnskabet kunne først behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde sidst på året. Lau var herefter revisor for De Danske Garderforeninger og fondene indtil 2008, hvor han trådte tilbage.

Efter sin pensionering beskæftigede Lau sig med ejendomsadministration både inden for bolig og erhverv.      

Relationerne til Den Kongelige Livgarde og De Danske Garderforeninger dyrkede Lau hele livet. De seneste otte år har Lau været årgangsformand for sit indkaldelseshold og livsvarigt medlem af Garderforeningen i København.

Lau var en rigtig gentleman i ordets allerbedste betydning. Laus hjælpsomhed, omsorg for sine omgivelser og hans virkelyst var dominerende træk. Aldrig tomgang, altid forudseende og under alle omstændigheder med hjertet på det rigtige sted.

Lau var heldigvis ikke ”verdens sidste gentleman”, men et af de smukkeste eksemplarer.

Jeg og min hustru Kirstine har nydt godt af Laus og Susannes selskab. Derfor går vore tanker til Susanne i en svær stund med mange positive og dejlige oplevelser i baghovedet.

Æret være Laus minde.

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger