Livgarden besøger Fremmedlegionen

Tekst & foto: Eric Bourgois

Eric Lerdrup Bourgois, historisk leder ved Den Kongelige Livgarde, har været på besøg i Den Franske Fremmedlegions hovedkvarter i Aubagne samt besøgt Fremmedlegionens Veteraninstitution i Puyloubier. Formålet med besøget var at se arkivalier og genstande med relation til prins Aage, som opbevares i Legionens arkiv og museum.

”Det er meget tydeligt, at prins Aage, der var ved Livgarden fra 1907-1922 og ved Legionen fra 1923 til hans død i 1940, spiller en meget stor rolle ved Legionen den dag i dag. Mindet om prinsens tjeneste er nemlig en helt central og integreret del af Legionens selvforståelse” udtaler Eric Lerdrup Bourgois.

I Fremmedlegionen er man meget bevidste om den fælles dansk-franske historie. Legionen og Livgarden er tæt knyttet samme historisk set – ikke kun gennem prins Aages historie, men også gennem andre gardere, som i kortere eller længere tid har gjort tjeneste ved Legionen. ”Min modtagelse ved Legionen viser, at der er særdeles stor interesse for at dyrke vore fælles historiske relationer” udtaler Livgardens historiker.

I første omgang vil den historiske research munde ud i en udgivelse omhandlende prins Aages virke ved såvel Livgarden som i Fremmedlegionen. Bogen om prins Aage forventes at udkomme medio 2017. Den historiske research støttes af Dronning Margrethes og Prins Henriks fond.

På vegne af De Danske Garderforeninger lagde Livgardens historiker en krans på prins Aages grav på kirkegården i Puyloubier. Kranselæggelsen foregik med deltagelsen af chefen for Fremmedlegionens Veteraninstitution, oberstløjtnant Bouchez.