Kapacitetsopbygning i det nordlige Irak

Medio oktober 2014 blev 2. kompagni/II/Livgarden (2/II/LG) varslet til at deltage i Operation Shader. Denne operation er Storbritanniens bidrag til imødegåelse af Islamisk stat (ISIL) i den irakisk-kurdiske region. Kompagniets opgave var, at uddanne kurdiske sikkerheds- styrker (KSF) i samarbejde med et britisk kompagni, og dermed for- bedre KSF egen evne til at tilintetgøre ISIL. Det danske kompagnis primære opgave var at uddanne inden for fagene sanitetstjeneste, skydeuddannelse og counter IED (C-IED). Kompagniets grundstamme bestod af personel fra 2/II/LG, som blev suppleret med eksperter inden for sanitetstjeneste og C-IED. De kom fra henholdsvis trænregimentet og ingeniørregimentet. KMP blev yderligere forstærket af personel fra II/LG, telegrafregimentet for at opretholde forbindelsen til Danmark og militærpolitiet mhp. evt. efterforskning etc.

Group photo

Gruppefoto af den danske delegation

Indledningsvis var afrejsen sat til primo november. Forberedelserne var derfor korte. Det udvalgte personel fra Hærens forskellige enheder havde for flertallets vedkommende, erfaringer fra flere missioner samt en relativ høj levealder. Denne erfaringsbank betød, at KMP hurtigt kunne iværksætte kvalitativ uddannelse inden for de relevante emner. I uddannelsen var der fokus på kulturforståelse og sprog, rules of engagement, konflikthåndtering, skydning, førstehjælp, andre typer af håndvåben samt diverse sikkerhedsforanstaltninger. KMP udsendelse startede på Cypern, hvor vi mødte vores kommen- de britiske samarbejdspartnere, som var fra vores søsterregiment Princess of Wales’s Royal Regiment. Efter en kort fælles træning fløj vi videre til det nordlige Irak. I lejede biler kørte vi til den kaserne, hvor KSF skulle trænes.

Træningen af KSF forløb over tre uger og med cirka to hundrede KSF-soldater pr. hold. Den første uges uddannelse havde fokus på enkeltmand, og blev gennemført i tæt samarbejde med vores britiske samarbejdspartnere. Anden og tredje uge bestod af to moduler. Specialemoduler inden for skydning, sanitetstjeneste og CIED blev gennemført af danske instruktører, mens et infanterimodul med fokus på gruppe- og delingsniveau blev gennemført af briterne. Især instruktørernes erfaring, levealder og den intensive forudgående uddannelse var medvirkende til at uddannelsen af KSF forløb tilfreds- stillende fra start. Fra begyndelsen havde vi fokus på at uddanne KSF, under forhold de forventede at blive indsat under og med materialer som de selv kunne købe i lokalområdet. Ydermere var vores strategi at involvere KSF førere så meget som overhovedet muligt. Disse faktorer var udslagsgivende for vores succes. Vores tilstedeværelse i denne del af Irak var midlertidig, og KSF evne til at opretholde deres færdigheder selvstændigt efterfølgende var derfor vigtig.

Set over hele missionen har danske og britiske instruktører trænet mere end 600 KSF. KSF evne til at skyde, udføre manøvre under efterlevelse af principperne for ild og bevægelse, finde og undgå IED’er samt redde liv er forbedret markant. Få dage før vi rejste hjem til Danmark blev brigaden, som vi have trænet dele af, beordret til at deltage i forsvaret af Kirkuk. Vi er overbevist om, at vores træning markant har forbedret deres chance for overlevelse i kampen mod ISIL.

Livgarden har med denne mission formået at integrer personel fra andre tjenestegrene og med kort varsel og langt hjemmefra kan levere kvalitativ træning i samarbejde med en af Danmarks strategiske samarbejdspartnere.

Kompagniet vil afslutningsvis takke de Danske Garderforeninger for de tilsendte julegaver som alle, upåagtet regiment, modtog.


Se billeder fra Åbent hus her