2/III i Jægerspris

Af N. B. Køhler-Jacobsen

Det er tidlig morgen tirsdag d. 17 januar, og solen står lavt på himlen over Jægerspris, hvor 150 værnepligtige ved den Kongelige Livgarde er ankommet til Jægerspris skydeanlæg. De skal netop til at påbegynde den såkaldte “skydeperiode”, som alle værnepligtshold ved den Kongelige Livgarde er igennem. Det er 3 dage, hvor al fokus bliver lagt på at forbedre de værnepligtiges skydefærdigheder igennem forskellige skydeøvelser, og på dette hold fik de værnepligtige en ekstra oplevelse.

 

Efter de værnepligtige har været igennem en liggende skydning som opvarmning ankommer OIR til Jægerspris for at overtage undervisningen fra kompagniets vanlige befalingsmænd. OIR er et hold bestående af styrker fra Danmark, Letland og Litauen som d. 3. februar vil blive sendt til Irak for at undervise irakiske soldater. Derfor skal OIR som afsluttende øvelse gennemprøve deres undervisning på værnepligtsholdet, da deres niveau er sammenfaldende med de irakiske soldater, som de skal undervise.

 

OIR skal i dag undervise de værnepligtige i stående skydestillinger med særlig fokus på kamp på korte distancer. OIR inddeler først de værnepligtige i mindre hold, og påbegynder derefter undervisningen, som foregår i en tretrins rotation. En station hvor skydestillingen bliver tørtrænet igen og igen. En station hvor der bliver ladt op, og til sidst en station hvor der foregår en skarpskydning mod skydeskiver.

 

Efter skydningen kommer instruktørerne, og giver rettelser til de værnepligtige, for at forbedre deres skydeegenskaber. Undervisningen i den stående skydning kører på indtil eftermiddagen, hvor soldaterne fra OIR indstiller deres undervisning for at første og anden deling ved 2. kompagni skal have mørkeskydning, mens tredje og fjerde deling roterer tilbage til Garderkasernen.

 

Mørkeskydning er en udfordrende disciplin, og de værnepligtige skal træne deres mørkeskydning på 100 meter, liggende, hvor de skal træffe en skydeskive. De værnepligtige lader op med 20 skud i magasinet, afprøver deres skydning med 5 skud, og får derefter ordre til at affyre resten af magasinet. De afslutter ved 19-tiden, og kører tilbage til Garderkasernen for at være klar til næste dag, hvor skydeperioden fortsætter.

 

Om onsdagen skal 2. kompagni ud for at øve såkaldte handlebaner. Handlebaner er en bane der går igennem en skov, eksempelvis, hvor en skydeskive pludselig kan springe frem, og de værnepligtige skal reagere ved at træffe skiven. Det er en svær disciplin, og grundet skydeanlæggets opbygning i Jægerspris får de værnepligtige mulighed for at afprøve banerne med skarp ammunition. Derfor har de værnepligtige god mulighed for at blive bedre til at reagere på kort afstand, og blandt andet bruge de evner de lærte af OIR dagen forinden.

 

Handlebanerne kører på, og de værnepligtige holder et højt humør, selvom der falder lidt støvregn. KFUM kommer også forbi med en salgsvogn, hvor lidt søde sager giver det sidste humør. Som dagen skrider frem bliver banerne mere udfordrende, og befalingsmændene tvinger de værnepligtige til at reagere på flere skiver, der dukker frem i stadig højere fart. Ved dagens afslutnig skal de værnepligtige tilbage til Garderkasernen, og har alle fået god indsigt i hvordan man kæmper på kort afstand.

 

Torsdag skal der trænes skydning fra længere afstand – nemlig omkring de 100 meter. Her skal de værnepligtige, modsat hvad de har været vant til, prøve at skyde i alternative skydestillinger bag såkaldte kulisser. En kulisse kunne være en træplade med nogle huller, som man skulle skyde igennem. Dette kan tvinge de værnepligtige til at skulle skifte skulder, så de kan træne skydning fra deres “svage” skulder. Dette kan være brugbart i mange situationer, hvor en dækning måske ligger bedre med geværet liggende i den venstre skulder fremfor den højre. Det er en udfordrende disciplin, men også vigtig at få afprøvet.

 

Dagen går dog hurtigt på hæld og de værnepligtige kan for sidste gange i denne skydeperiode vende tilbage til Garderkasernen med endnu bedre skydeevner. På vejen tilbage er det tydeligt at se det er hårdt at træne skydeevner, idet nogle værnepligtige får sig en velfortjent lur i bussen.