Nyheder 

Kronprinsen fejret 

28-05-18

Lørdag eftermiddag medvirkede 23 garderforeningsfaner til at festliggøre Kronprins Frederiks fødselsdag og karattur gennem indre København. DG var repræsenteret ved garderforeninger fra Købehavn, Horsens, Thisted, Randers, Vestsjælland, Falster & Østlolland, Nordsjælland, Roskilde, Frederiksborg, Midtsjælland, Stevns, Himmerland, Svendborg, Ringkøbing, Helsingør, Køge, Nordfyn, Haslev, Esbjerg, Søndre Birk, Nordre Birk, Bjerringbro og Høje Taastrup.

Der skal lyde et stort tak til de fremmødte foreninger, der på flotteste vis repræsenterede De Danske Garderforeninger. 

.

 

PRESSEMEDDELELSE

Nye højdekrav for kvinder ved Livgarden
22-05-18

De Danske Garderforeninger (DG) konstaterer, at Den Kongelige Livgarde nu ændrer højdekravene for optagelse af kvinder ved regimentet. Højdekravene slækkes for kvinder fra de nuværende 175 cm (fortsat for mænd) til 169 cm i fremtiden. Reduktionen er dikteret af ligestillingsmæssige årsager, hvorfor DG ikke har yderligere kommentarer til sagen.  

Højdekravene har i mange år, sammen med det faktum at tjenestetiden ved Den Kongelige Livgarde er dobbelt så lang som i resten af Hæren, medvirket til at reducere mange kvinders muligheder for og lyst til at gennemføre værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, hvilket har medført en lavere andel af kvinder i forhold til mænd ved Den Kongelige Livgarde sammenlignet med Forsvarets øvrige værnepligtsenheder.

Det samme har siden været afspejlet i rækkerne af gamle gardere, der primært består af mandlige gardere. DG glæder sig over udsigten til, at vi i fremtiden kan byde flere kvindelige gardere velkommen i rækkerne af gamle gardere, hvis det bliver resultatet, da den mangfoldige sammensætning af gamle gardere skaber fundamentet for det stærke sammenhold og det brede netværk.

For yderligere udtalelse kan DG kontaktes ved henvendelse til DG Kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard på tlf. 2830 8792 eller garderbladet@garderforeningerne.dk