DG Nyheder 


Officielle billede af HKH Prins Henrik ved siden af HMD forbliver

20-03-18

I mange soldaterforeninger findes, i de enkelte foreningslokaler eller tilsvarende mødelokaler/-steder, officielle billeder af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.  

Fra Hendes Majestæts Dronningens Adjudantstab har man tilkendegivet på officiel forespørgsel fra Forsvaret, at det officielle billede af Prins Henrik forbliver hængende, indtil andet besluttes.  Vi i soldaterforeningsregi er selvsagt friere stillet, men Præsidenten for De Danske Garderforeninger foreslår, der hvor det er relevant, at vi også lader billedet af Prins Henrik forblive hængende.


Forsvarsforliget er indgået! 

18-02-18

Klik her, og læs forligsteksten