Vestsjælland (GF 13)

Velkommen til Garderforeningen Vestsjælland

Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 85 91
Mob.: 30 54 38 91
dgglavind@dbmail.dk

Hjemmeside
www.garderforening.dk

Kort om os

Garderforeningens historie starter med en annonce i vores lokale avis den 21. maj 1909, med flg. tekst:

“GARDISTER fra Slagelse og Omegn bedes møde i Casino Søndag den 23. Maj kl. 2½ Eftermiddag, angående oprettelse af en Garderforening.”

Resultatet af mødet blev nedsættelsen af en bestyrelse, som bestod af: Formand Direktør  Th. Thorgils og som bestyrelsesmedlemmer Rådmand Bineden, Slagelse – Mejeribestyrer Toft, Frølunde – Gårdejer Wilh. Olsen, Gerdrup – Søren Hannibal, Gierslev – Hotelejer Jensen, Gørlev og Bødker Larsen, Jernbjerg, som revisor valgtes Sognefoged L.B.Nielsen, Hemmeshøj og Fuldmægtig Deichmann, Slagelse. De 23 oprindelige initiativtagere blev på en måned udvidet til i alt 36 medlemmer. At det var en forening med skub i ses deraf, at man allerede samme år kunne fejre faneindvielse den 11. oktober 1909. Fanen blev finansieret ved, at medlemmerne tegnede aktier a 2,50 kr. Hans Kgl. Højhed kronprins Christian var til stede ved faneindvielsen, og allerede året efter var fanen i officiel funktion, nemlig den 10. juni 1910 ved en parade for Hs. Majestæt Frederik VIII i forbindelse med afsløringen af Kong Chr. IX`statue på Schweizerpladsen her i Slagelse.

Aktivitetskalender

Bankospil

Lørdag den 25 november 2017 kl. 18,00 holder vi vores årlige STORE Bankospil i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.

Vi starter med at spise vores medbragte mad og derefter går vi i gang med spillet.

Tilmelding senest den 23-11 på tlf. 30543891-58548591 (Knud) eller mail: dgglavind@dbmail.dk.

Garderstuen

Status i Garderstuen den 31-12-2017 kl. 13.00, det er her vi hjælpes ad med optællingen af vore lager af drikkevare og derefter ønsker hinanden et godt nytår.

Se mere her