.

.

 

.

.

Vestlollands Garderforening

Forening nr. 50 – stiftet 20. januar 1924

.

Om foreningen

Vestlollands Garderforening blev stiftet den 20. januar 1924 efter en deling af Garderforeningen for Lolland-Falsters Stift med hjemsted i Maribo.
Den 20. januar 1924 afholdtes den stiftende generalforsamling i Nakskov, og til foreningens første formand valgtes malermester Ludvig Reimer. Foreningens formål er at styrke kammeratlige bånd blandt medlemmerne ved sammenkomster, fester og lign. Foreningen havde i 1924 78 medlemmer. De sidste år har medlemstallet været ca. 110. Generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar måned, med spisning og foredrag.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling
Husk vores generalforsamling den 27. februar med spisning og efterfølgende foredrag.
Indkaldelse og dagsorden udsendes senere.
Foredrag
Foredrag i Skovridergaarden den 16/1 2020  kl. 19.00 med titlen: Spor i Sjælen.
Tidligere patruljefører Roland Hansen vil fortælle levende om sin tid i Grønland og om livet i Slædepatruljen Sirius Pris 85 kr. inkl. kaffe og kage Tilmelding senest 10/1 2020 På tlf. 23257306 eller mail strandvej05@gmail.com Alle ønskes et godt Nytår Jens Høyer

.

Kontaktinformationer

Formand 
Jens Høyer
Strandvej 5
4900 Nakskov
Tlf.: 23 25 73 06
strandvej05@gmail.com