Vestlolland (GF 50)

Velkommen til Garderforeningen på Vestlolland

Formand 
Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16
4900 Nakskov
Tlf.: 23 25 73 06
strandvej05@gmail.com

Kort om os

Vestlollands Garderforening blev stiftet den 20. januar 1924 efter en deling af Garderforeningen for Lolland-Falsters Stift med hjemsted i Maribo.

Den 20. januar 1924 afholdtes den stiftende generalforsamling i Nakskov, og til foreningens første formand valgtes malermester Ludvig Reimer. Foreningens formål er at styrke kammeratlige bånd blandt medlemmerne ved sammenkomster, fester og lign. Foreningen havde i 1924 78 medlemmer. De sidste år har medlemstallet været ca. 110. Generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar måned, med spisning og foredrag.

Aktivitetskalender

Besøg på Nakskov Mill Foods A/S

Tirsdag den 11. januar 2018 kl.18.00 besøg på en af Nakskovs mest succesfulde virksomheder.

Fabrikschef Flemming Nielsen vil præsentere virksomheden i mødelokalet, hvor der bydes på kaffe/vand og småkage. Derefter rundvisning i fabrikken. Adr. Gasvej 3, Nakskov

Tilmelding senest den 5. januar

Tlf. 23257306.

Generalforsamling

Generalforsamling er fastlagt til torsdag den 22. februar i Skovridergården. Indkaldelse udsendes i begyndelsen af februar.