.

.

 

Sydsjællands Garderforening 

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  Erik O. Harder Mikkelsen
  Helgesvej 99, Gelsted
  4160 Herlufmagle
  Tlf.: 40 15 18 24
  noha@post.tele.dk

  www.sydsjaellandsgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.

  Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato. 

 • Kommende aktiviteter
  Skyttelauget

  Vi har indendørs skydning i Fladsåhallen torsdag d.7. marts, kl. 18.00.- 21.00 Skydning på 15m. Herunder også landsskydning, og med gæster fra Pionerforeningen.

  Vi har indendørs skydning med riffel og pistol torsdag d.21. marts. I Fladsåhallen.  Landsskydning kan afvikles.  Kl 19.00-20.00 skydes med riffel, og kl 20.00-21.00 skydes med pistol.

  Vi har afsluttende skydning for foråret i Fladsåhallen  torsdag d.4. april kl 1900.

  Garderstuen

  Torsdag d. 7. marts er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus 20827545, senest tirsdag d.5. marts. 

  Torsdag d. 11. april har vi frokostmøde i Garderstuen kl 11.00. Husk tilmelding til Claus 20827545, senest tirsdag d. 8. april. 

  Generalforsamling

  Lørdag d. 30. marts  kl. 14.30 har vi Generalforsamling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen. Hæderstegn kan bæres, nærmere  tilgår med post. Husk tilmelding senest d. 22. marts til Erik Harder Mikkelsen tlf. 40151824 hvis deltagelse i indledende spisning kl 1300-1400.

Vend tilbage til oversigt