.

.

 

Sydsjællands Garderforening 

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  Erik O. Harder Mikkelsen
  Helgesvej 99, Gelsted
  4160 Herlufmagle
  Tlf.: 40 15 18 24
  noha@post.tele.dk

  www.sydsjaellandsgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.

  Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato. 

 • Kommende aktiviteter
  Skyttelauget

  Vi har kammeratskabsskydning i Fakse Garderforening, onsdag d. 23. januar, kl. 19.00. Skydning på 15m. Med efterfølgende spisning.  Bindende tilmelding til Gert Roerholt  tlf. 2193 0956. Start fra vandtårnsparkering kl 18.00.

  Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag d. 7. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse, Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderforeninger. Der skydes på 15m, med efterfølgende spisning i Garderstuen. Tilmelding til Gert Roerholt  tlf. 2193 0956. 

  Vi har indendørs skydning i Fladsåhallen torsdag d.7. marts, kl. 18.00.- 21.00 Skydning på 15m. Herunder også landsskydning, og med gæster fra Pionerforeningen

  Garderstuen

  Torsdag d. 7. februar er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus 20827545, senest tirsdag d.30. januar.

  Generalforsamling

  Husk vi har generalforsamling lørdag d. 30 marts, mere om dette i næste nummer af Garderbladet

   

Vend tilbage til oversigt