.

.

.

 

Sydsjællands Garderforening 

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  Erik O. Harder Mikkelsen
  Helgesvej 99, Gelsted
  4160 Herlufmagle
  Tlf.: 40 15 18 24
  noha@post.tele.dk

  www.sydsjaellandsgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.

  Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato. 

 • Kommende aktiviteter
  Skyttelauget

  Vi har skydning på 200m på Holmegaards baner, mandag d. 2. september. Der skydes fra kl 1800-2000. Eneste lokale mulighed for landsskydning, på 200m. Der er pokalskydning i Soldatersamvirket søndag d. 15. september. Det er på Toksværd skydebaner.

  Betyrelsen

  Soldatens dag / flagdag , torsdag d. 5. september. Vi deltager i Vordingborg med fane, og forsøger at nå møde ved mindestenen på Grønnegades kaserne i Næstved også, se nærmere i dagspressen og på vores hjemmeside.

  Garderstuen:

  Garderstuen har frokost møde torsdag d 12. september kl 1100-1400. Se nærmere på hjemmesiden og i næste nummer af Garderbladet. Tilmelding til Claus, på 20827545, senest 2 dage før mødet.

Vend tilbage til oversigt