Sydsjælland (GF 7)

Velkommen til Garderforeningen for Sydsjælland

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 18 24
noha@post.tele.dk

Hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

tegn02

Foreningens medlemstegn

Kort om os

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

Aktivitetskalender

Skyttelauget:

Nordsjællands garderforening afholder den 16. august Seniortur for medlemmer over 70 år, i forbindelse med turen vil bestyrelsen udnævne Jørgen Nielsen til æresmedlem af foreningen for sit virke i foreningen gennem årene

Husk næste møde 15. september alle medlemmer med ledsagere til spisning, program følger.

Bestyrelsen:

Vores 110 års jubilæumsfest afholdes fredag den 27. oktober kl 1800, i Vallensved forsamlingshus. Der serveres en 3 retters menu, inkl. vin, øl og vand. Med levende musik og efterfølgende dans. Pris for al dette kr. 400.-, som skal indbetales senest d. 14. oktober, på konto 6820 1204008. Husk at mærke indbetalingen med navn. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Der vil blive uddeling af hæderstegn.        

Man må gerne invitere en ven med.

Garderstuen:

Garderstuen har frokost møde torsdag d 14. september kl 1100-1400 med interessant foredragsholder, og igen torsdag d. 9. november, man må gerne tage en ven med til disse frokostmøder. Tilmelding til Claus, på 20827545, senest 8 dage før mødet.

 
 

 

Se mere her