Sydsjælland (GF 7)

Velkommen til Garderforeningen for Sydsjælland

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 18 24
noha@post.tele.dk

Hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

tegn02

Foreningens medlemstegn

Kort om os

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

Aktivitetskalender

Skyttelauget:

Vi har Pokalskydning med Pionerforeningen, torsdag d. 16. november. Skydningen foregår i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 der er efterfølgende spisning. Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 21930956 eller 55700646. Gert kan også kontaktes på denne mail: naestved@vaskecenter.dk

Vi har juleskydning og pokalskydning i Fladsåhallen, torsdag d. 7. december, vi starter kl. 18.00. Der skydes på 15m.  Det er Hovgaards mindepokal, der skydes for.  Der er efterfølgende spisning. Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 21930956 eller 55700646.  Gert kan også kontaktes på denne mail: naestved@vaskecenter.dk

Bestyrelsen:

Vi ønsker alle vores medlemmer god jul og godt nytår.

Garderstuen:

Garderstuen har åbent torsdag d. 7. december  fra kl. 19.00 iflg. aftale. Tilmelding til Claus, på 20 82 75 45, senest d.4. december.  

Aktivitetsudvalget

Vi afholder andespil tirsdag d. 14. november kl 19.30. i Garderstuen på Skyttemarksvej 200, Næstved. Porten åbner kl 19.00. Det er for gamle gardere, familie og venner m.fl. vores nabo soldaterforeninger og garderforeninger er også meget velkomne. Husk det er andespillet med de mange gode sponsorpræmier. Der kan købes kaffe, øl, vand og æbleskiver i pausen. 3 spilleplader for kr. 50,-

 

Se mere her