Sydsjælland (GF 7)

Velkommen til Garderforeningen for Sydsjælland

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 18 24
noha@post.tele.dk

Hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

tegn02

Foreningens medlemstegn

Kort om os

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

Aktivitetskalender

Skyttelauget:

Vi har Fugleskydning lørdag d. 16. juni kl. 9.00, sammen med Fakse og  Haslev GF, der udsendes særskilt program. (bemærk dato er rettet i forhold til tidligere annonceret) 

Garderstuen:

Garderstue aften er lukket i månederne juni, juli og august måned.

Hvis I har brug for garderstuen, i speciel anledning så ring til Claus, på 20827545, og prøv at få en aftale.     

Aktivitetsudvalget

Vort sommerarrangement i år er lørdag d. 26. maj, hos GHRVPK i Fredsskoven og i garageanlægget over for vores Garderstue, hvor vi kan se de gamle militær køretøjer der er istandsat, fra kl. 13.00 og til ca. kl. 16.00. Denne første del af vores sommertur koster kr. 20. pr person. Der er ingen tilmelding. Efterfølgende grill aften arrangement, ved garderstuen hvis vi bliver over 15 personer. Pris kr. 150,- pr person,  og tilmelding  senest d. 18. maj.

 
 
 

Se mere her