Sydsjælland (GF 7)

Velkommen til Garderforeningen for Sydsjælland

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 18 24
noha@post.tele.dk

Hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

tegn02

Foreningens medlemstegn

Kort om os

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

Aktivitetskalender

Skyttelauget:

Vi har kammeratskabsskydning i Fakse Garderforening, onsdag d. 17. januar, kl. 19.00. Skydning på 15m. Med efterfølgende spisning.  Bindende tilmelding til Gert Roerholt  tlf. 21930956. Start fra vandtårnsparkering kl 18.00.

Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag d. 1. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse, Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderforeninger. Der skydes på 15m, med efterfølgende spisning i Garderstuen. Tilmelding til Gert Roerholt tlf. 21930956.

Vi har indendørs skydning på 15m i Fladsåhallen torsdag d.12. marts kl 18.00- 21.00. Det er sammen med Pionerforeningen.

Aktiviteter:

Vest Lollands GF har et interessant foredrag, torsdag d 22. februar i Torreby forsamlingshus, se under Vest Lollands GF.

Garderstuen:

Torsdag d. 11. januar har vi frokostmøde i Garderstuen, kl 11.00- 14.30. Der serveres en let frokost inkl. 1 øl, 1 snaps og kaffe, pris kr. 85,00. Alle er velkomme. Tilmelding til Claus, tlf 20827545, senest tirsdag d. 9. januar

Torsdag d. 1. februar, og torsdag d. 1. marts, er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus 20827545, senest 3-4 dage før.

generalforsamling

Lørdag d. 7. april kl. 13.00 har vi generalforsamling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen.

 
 

Se mere her