Sydsjælland (GF 7)

Velkommen til Garderforeningen for Sydsjælland

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 18 24
noha@post.tele.dk

Hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

tegn02

Foreningens medlemstegn

Kort om os

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

Aktivitetskalender

Skyttelauget:

Der er pokalskydning i Soldatersamvirket søndag d. 17. september. Det er på Toksværd skydebaner. Vi har afholdt vores fugleskydning, sammen med Faxe og Haslev, fuglekonge blev, Niels Vive fra Faxe GF.

Vi har Pokalskydning med Marineforeningen, torsdag d. 19. oktober. Skydningen foregår i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 der er efterfølgende spisning. Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 21930956 eller 55700646. Gert kan også kontaktes på denne mail: naestved @vaskecenter.dk

Vi har indendørsskydning riffel/pistol i Fladsåhallen, torsdag d. 2. november, kl. 19.00, der skydes på 15m. Kl 19-20 skydes med riffel og fra kl. 20-21 skydes med pistol.                                  

Bestyrelsen:

Vores 110 års jubilæumsfest afholdes fredag den 27. oktober kl 1800, i Vallensved forsamlingshus. Der serveres en velkomstdrink. Forret, Lakse Musse med flute. Hovedret gl. dags oksesteg med perleløg, grøntsager, surt, kartofler og sovs, hertil rød og hvidvin. Dessert citronfromage med Livgardens portvin. Efterfølgende kaffe/te, småkager med 1 likør, levende musik og efterfølgende dans. Pris for al dette kr. 400.-, som skal indbetales senest d. 14. oktober, på konto 6820 1204008. Husk at mærke indbetalingen med navn. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Der vil blive uddeling af hæderstegn. Man må gerne invitere en ven med. Arrangementet slutter kl. 24.00

Garderstuen:

Garderstuen har åbent torsdag d. 5. oktober iflg. aftale og fra kl. 19.00.

Tilmelding til Claus, på 20 82 75 45, senest d.2. oktober.  

Frokostmøde igen torsdag d. 9. november, man må gerne tage en ven med til disse frokostmøder. Tilmelding til Claus, på 20 82 75 45, senest 8 dage før mødet. NB vores nabo garderforeninger er også meget velkomne til disse frokost arrangementer!

Andespil

Husk vi har andespil tirsdag d. 14. november kl 1930, i Garderstuen .          

 

 
 

 

Se mere her