Stevns (GF 31)

Velkommen til Stevns Garderforening

Formand
NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8
4672 Klippinge
Tlf.: 56 56 14 00
Mob.: 40 40 84 00.
boso@privat.dk

Næstformand & Fanebærer:
FEB-69 Preben Rasmussen,
Humlemosevej 4, Humlemose
4660 St. Heddinge
Tlf.: 56 50 80 04
Mob.: 26 97 89 58.
preben@stevnsgarderforening.dk

Hjemmeside: www.stevnsgarderforening.dk

Kort om os

Stiftet i 1913 og har i hjemsted i Stevns kommune. Medlemstallet har gennem flere år været på ca. 120. Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling, og 30 medlemmer er født efter 1970. 10 medlemmer må betegnes som unge, og har nyligt være indkaldt.

Vi har flere faste arrangementer året rundt. Generalforsamling i marts – fugleskydning i juni – foredrag i oktober samt skydning i vinterhalvåret. Endvidere deltagelse i lokale ”soldaterarrangementer” og øvrige honorære hændelser. Medlemmerne aflægges besøg v/bestyrelsen ved runde fødselsdage o.lign.

Hjemmesiden er altid opdateret med seneste nyt og anvendes som informationsmedie til medlemmerne.

Alle arrangementer markedsføres på hjemmesiden + mail/brev til medlemmerne og/eller annoncering i lokalavisen.

Aktivitetskalender

Foredrag

Stevns Garderforening indkalder til efterårets spændende foredrag torsdag den 26 OKT, kl. 1930 på Kursuscenter Klinten i Rødvig-Stevns.

Major Hans Peter Michaelsen er i sommer hjemvendt fra missionen i Afghanistan, hvor han som ledende logistikofficer og militær rådgiver i 6 måneder har gjort en forskel.

Danmarks bidrag til konfliktområderne er højt værdsat, og vores udsendte soldater høster fortsat stor ros for indsatsen.

Majoren bor i Store Heddinge/Stevns og er oprindelig tjenestegørende i Flyvevåbnet med flere afgivelser til andre enheder. Majoren startede som (militær) underviser på Københavns Universitet primo SEP 2017 efter sin hjemkomst fra Afghanistan.

Kom og hør om Danmarks bidrag fra en lokal soldat.

Arrangementet er åbent for alle – tilmelding til et medlem af bestyrelsen eller via vores hjemmeside: www.stevnsgarderforening.dk hvor der er oprettet elektronisk tilmelding.

Se mere her