Stevns (GF 31)

Velkommen til Stevns Garderforening

Formand
NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8
4672 Klippinge
Tlf.: 56 56 14 00
Mob.: 40 40 84 00.
boso@privat.dk

Næstformand & Fanebærer:
FEB-69 Preben Rasmussen,
Humlemosevej 4, Humlemose
4660 St. Heddinge
Tlf.: 56 50 80 04
Mob.: 26 97 89 58.
preben@stevnsgarderforening.dk

Hjemmeside: www.stevnsgarderforening.dk

Kort om os

Stiftet i 1913 og har i hjemsted i Stevns kommune. Medlemstallet har gennem flere år været på ca. 120. Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling, og 30 medlemmer er født efter 1970. 10 medlemmer må betegnes som unge, og har nyligt være indkaldt.

Vi har flere faste arrangementer året rundt. Generalforsamling i marts – fugleskydning i juni – foredrag i oktober samt skydning i vinterhalvåret. Endvidere deltagelse i lokale ”soldaterarrangementer” og øvrige honorære hændelser. Medlemmerne aflægges besøg v/bestyrelsen ved runde fødselsdage o.lign.

Hjemmesiden er altid opdateret med seneste nyt og anvendes som informationsmedie til medlemmerne.

Alle arrangementer markedsføres på hjemmesiden + mail/brev til medlemmerne og/eller annoncering i lokalavisen.

Aktivitetskalender

Vinterskydning

Vinterskydningen på Hotherskolen i Hårlev forsætter på følgende dage.

Vi skyder hver tirsdag kl. 19.oo på følgende datoer:

9. og 23. januar,

6. og 20. februar,

6. samt 27. marts, hvor der er fællesspisning med Faxe Garderforening

Alle er meget velkomne.

Generalforsamling

Generalforsamling i 2018 vil blive afholdt på Traktørstedet Højeruplund

fredag den 23. marts 2018 kl. 18.00.

Nærmere information vil tilgå hvert enkelt medlem.

Fugleskydning

Fugleskydning 2018. Vi vil i det kommende år afvikle vores traditionelle

fugleskydning hos fanebærer Preben Rasmussen på Humlemosegård i Lyderslev

lørdag den 9. juni 2018. Vi vil informere om aktiviteterne via mail, brev samt på

vores hjemmeside www.Stevnsgarderforening.dk

Se mere her