.

.

 

Fugleskydning

Den 25. august kl. 09.00 stillede 26 morgenduelige fugleskydningsskytter til morgenkaffe m. brød og en lille dram i Glostrup Bypark. Det var fugleskydning nr. 80, og derfor havde foreningen tilbudt et heldagsarrangement for blot 80 kroner. Jeg tror ikke, de blev skuffede. Det var tørvejr med udsigt til regn efter kl. 13.00, så vi ”sigtede” på at være færdige med skydningen inden da. Godt timet, da det sidste skud på brystpladen og mod fuglens endelige fald afgik kl. 12.33 på skud nr. 344. Herefter pakkede vi sammen og begav os mod Glostrup Gl. Præstegård, hvor vi skulle spise og hygge. Det gjorde vi også. Der var dækket op omkring små borde, så alle fik talt lidt med hinanden. Foreningen trakterede med revelsben m. tilbehør samt fri drikkelse og kaffe. Der blev også sunget i muntert lag. Herefter gik vi over til præmieuddeling. Årets vindere/præmiemodtagere blev følgende:
Plade: Skytte/vinder: Kronen: Carl Aage Lausten / John Bennetzen, Halen: Erik Palle Hansen / Henrik Graves Pedersen, Halsen: Jørn Magnussen / Bent Nielsen, Højre Vinge: John Bennetzen / Ole Blyme, Venstre Vinge: Jan Willmarst / Poul Erik Nielsen, Højre Klo: Erik P. Hansen / Niels Langstrup, Venstre Klo: Leif Lerke / Per Irgens, Brystpladen: Bent Nielsen / Jan Willmarst. Kronprins blev med andre ord maj-74 Bent Nielsen og Fuglekonge 2018 blev feb-69 Jan Willmarst (3. gang). De blev alle meget glade, for i anledning af 80 året var præmierne doblet op.
Efter præmieuddeling blev der tildelt et par forsinkede hæderstegn. Således modtog jan-72 Steen Falk (40 år) og 562260-maj-63 Palle Haven (50 år). De modtog selvfølgelig forsamlingens hyldest. Dagen fortsatte og sidste mand forlod skansen kl. ca. 17.30, så det blev atter en god dag i Søndre Birks Garderforening.

 

Fra venstre: Ny fuglekonge 2018 feb-69 Jan Willmarst, afgående fuglekonge 530139-maj-63 Michael Kammer, kronprins maj-74 Bent Nielsen.

.

.

 

Søndre Birks Garderforening  

Forening nr. 61 – stiftet 14. juni 1938 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Jens Crone
  Fasanvænget 94
  2791 Dragør
  Tlf.: 25 25 50 02
  jens.crone@gmail.com

  www.sbg.dk

   

 • Om vores forening 

  Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening, idet der i vor forenings mere end 75 års virke kun har været i alt 5 formænd.

   Vor forening afholder mange aktiviteter over året, hvor skydning og bowling er førende, men derudover er der mange andre fælles aktiviteter, som du kan se på vor hjemmeside.

   Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. I dag er Søndre Birks Garderforening repræsenteret i De Danske Garderforeningers Præsidie ved vor formand Jens Crone som Vicepræsident. Vor forhenværende formand i foreningen, Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident.

   Mennesker har brug for ståsteder. Vi der har været gardere, kan bl.a. finde et sådant ståsted i vor Garderforening, hvor vi i det fælles kammeratskab kan bekræfte holdninger og sympatier for kongehus, fædreland og landets værn. Det har vi værnet om alle de år, som foreningen har eksisteret.

   Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

   

 • Kommende aktiviteter
  Skydning

  Skydningen starter også op, dog først 26, september og i den anledning oplyser NOV 74, Niels Langstrup – foreningens Skydeudvalgsformand – følgende:

  Vi vil så gerne se dig. Så husk at skydesæsonen starter onsdag d. 26. september. Kik ned i skydekælderen kl. 19.00 i Glostrup Hallen denne aften, hvor skydningen gratis. Der vil i løbet af sæsonen være en del arrangementer hvor vi også hygger og fortæller gamle garderhistorier og har andre skydelaug på besøg, se venligt program på sbg.dk.

  Gardermarch

  Vi opfordrer samtidigt foreningens medlemmer til at støtte op om årets Gardermarch. Den finder sted 30. september 2018 med udgangspunkt fra Garderkasernen i Høvelte. Der er 3 ruter på hhv. 8 km, 18 km og 30 km. Nærmere kan læses på www.gardermarch.dk

  Andespil

  Årets store familiebegivenhed – FORENINGENS ANDESPIL – afholdes i år fredag den 02. november i Glostruphallens Restaurant. Dørene åbner kl. 1900. 1. spil starter kl. 1935 – og så fortsætter vi indtil de mange gevinster er fordelt. Gå ikke glip af denne aften. Tag familie, venner og bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke at alle vinder, men der er mange der gør det. Nærmere i næste nummer af Garderbladet.

Vend tilbage til oversigt