Søndre Birk (GF 61)

Velkommen til Søndre Birks Garderforeningen

Formand
Jens Crone
Fasanvænget 94
2791 Dragør
Tlf.: 25 25 50 02
jens.crone@gmail.com

Hjemmeside
www.sbg.dk

Kort om os

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening, idet der i vor forenings mere end 75 års virke kun har været i alt 5 formænd.

 Vor forening afholder mange aktiviteter over året, hvor skydning og bowling er førende, men derudover er der mange andre fælles aktiviteter, som du kan se på vor hjemmeside.

 Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. I dag er Søndre Birks Garderforening repræsenteret i De Danske Garderforeningers Præsidie ved vor formand Jens Crone som Vicepræsident. Vor forhenværende formand i foreningen, Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident.

 Mennesker har brug for ståsteder. Vi der har været gardere, kan bl.a. finde et sådant ståsted i vor Garderforening, hvor vi i det fælles kammeratskab kan bekræfte holdninger og sympatier for kongehus, fædreland og landets værn. Det har vi værnet om alle de år, som foreningen har eksisteret.

 Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

Aktivitetskalender

 
Fugleskydning

Kære garderkammerater. Til orientering kan jeg meddele, at årets fugleskydning afholdes lørdag den 26. aug. 2017. Den kommer til at foregå i Glostrup Bypark, hvor Glostrup Fugleskydningsselskab har været så venlige, at vi kan låne deres faciliteter. Så meget kan jeg løfte om dagen, at vi påtænker spisning mm. kommer til at foregå i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. Nærmere herom i GB august nummer.

Se mere her