.

.

 

Norder Birks Garderforening 

Forening nr. 62 – stiftet 19. november 1941 

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  NOV-61 Lars Rønne
  Abildgårdsvej 107
  2830 Virum
  Tlf.: 45 83 02 19
  Mob.: 51 76 12 00
  roenne@c.dk

  www.nordrebirksgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Nordre Birks Garderforening blev stiftet under besættelsen. På det tidspunkt dækkede garderforeningen i København og Nordsjællands Garderforening, der hørte hjemme i Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Garderforening med tjenestested i Hillerød, hele det storkøbenhavnske område.

  Da besættelsen gav en del begrænsninger i bevægelsesfriheden, rationeringer m. m. tog en gruppe initiativ til at undersøge muligheden for at oprette en forening i det gamle Nordre Birk, der dækkede området nord for København. Denne gruppe bestod af overbetjent A. Schultz-Jørgensen (1916), bankbestyrer T. Ibsen, Overbetjent L. C. Westergaard og amtsbogholder C. baron Skell.

  Foreningen dækker geografisk følgende områder: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

   

 • Kommende aktiviteter 
  STORMØDE – HØVELTE – 4. marts 2019 kl. 18.30

  De 4 foreninger i Nordsjælland er gået sammen om et møde i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte til et meget spændende IT-møde om Cyper-kriminalitet – Hacking – Overvågning. Foredrag af edb-sikkerheds ekspert Peter Flittner der har 25 års erfaring med IT farer/trusler. Senest som direktør i en globalt førende online udbyder af software til overvågning. PF. vil komme med gode råd til hvordan vi sikrer vore computere og smartphones bedst muligt. Arrangementet starter kl. 18.30 med spisning, og deltagelse heri koster 100 kr. Fordi arrangementet foregår på Garderkasernen, må vi bede jer om at være meget præcise ved tilmeldingen med angivelse af, hvem I er, ellers kommer I ikke forbi vagten.

  Den 30. april 2019 kl. 18.30: Ivan – og Putin – ved hvor du bor samt velkommen til jubilarer og nye medlemmer

  Efter 2. Verdenskrig igangsatte Sovjet unionen verdens største kortlægnings kortlægnings-projekt. Det omfattede ikke alene det sovjetiske landterritorium, men også resten af verden, herunder en række lande, hvor Sovjet unionen kunne tænke sig at have interesser – især militære interesser. Og det omfattede i høj grad også Danmark.

  Det hemmelige sovjetiske kortlægningsprogram over Danmark og ikke mindst Warschawapagtens planlagte angreb på Sjælland, hvor Den kongelige Livgarde lå forrest i Køge Bugt. Her i 2019, rumler det jo voldsomt i øst, så…

  Det er samtidig også aftenen hvor vi byder velkommen til alle medlemmer, der har haft rundt jubilæum indenfor det sidste år. Alle foreningens øvrige medlemmer er naturligvis også velkomne. Der bydes på foredrag samt tre stk. luksus smørrebrød, en øl, en snaps, kaffe/kage for kun kr. 125.- Betaling for mad og drikkevarer direkte til banken på nr. 1551 konto 3161028487.  Forenings og hæderstegn bæres denne aften, og vi glæder os til at se alle den 30. april kl. 18.30 i Cafe´Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.  Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til Hans Larsen, tlf. 4588 5118  e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk eller til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673  senest onsdag. den 24. april.

  Trekantskydningen torsdag den 14. marts

  Med Søndre Birk og København afholder vi i år og det er fra kl 17.00 på vores gode elektroniske baner under Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Lyngby. Alle er velkommen.

Vend tilbage til oversigt