Nordre Birk (GF 62)

Velkommen til Garderforeningen Nordre Birk

Formand
NOV-61 Lars Rønne
Abildgårdsvej 107
2830 Virum
Tlf.: 45 83 02 19
Mob.: 51 76 12 00
roenne@c.dk

Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

Skærmbillede 2015-03-24 kl. 13.46.28

Kort om os

Nordre Birks Garderforening blev stiftet under besættelsen. På det tidspunkt dækkede garderforeningen i København og Nordsjællands Garderforening, der hørte hjemme i Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Garderforening med tjenestested i Hillerød, hele det storkøbenhavnske område. Da besættelsen gav en del begrænsninger i bevægelsesfriheden, rationeringer m. m. tog en gruppe initiativ til at undersøge muligheden for at oprette en forening i det gamle Nordre Birk, der dækkede området nord for København. Denne gruppe bestod af overbetjent A. Schultz-Jørgensen (1916), bankbestyrer T. Ibsen, Overbetjent L. C. Westergaard
og amtsbogholder C. baron Skell.

For at læse hele historien klik her

Aktivitetskalender

 

Skydning

Mandag den 5. marts er første skydedag i marts og her er vores damer velkommen. Der skydes derefter mandage i lige uger altså hver 14. dag. Der er skydning fra kl 16 til 19. Al skydning foregår på vores nye elektroniske skydebaner i kælderen under Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby. 

Trekantskydning

Trekantskydning foregår onsdag den 14. marts med Søndre Birk som vært. Nærmere tilgår jer på mail, når vi modtager en invitation.

MØD PRÆSIDENTEN

NB Garder aften – Tirsdag den 10. april kl. 19.00

“Mød præsidenten for De Danske Garderforeninger, kammerherre, oberst Flemming Rytter, der dels vil causere over sin tid som Chef for Den Kongelige Livgarde 2001/05 og dels over sin involvering i Den Kolde Krig i 1980-erne.”

Det bliver spændende at høre om, at der bag det trygge og normale hverdagsliv i 80érnes Danmark, fandtes en hemmelig koldkrigsverden, ukendt for de fleste.    ”Nogle vidste lidt – mange vidste ingenting”

Det var en hemmelig skyggeverden der omfattede snesevis af store underjordiske kommandocentre med detaljerede drejebøger for overlevelse i krig. FR var dengang med ved de årlige øvelser og de realistiske krigsspil, der fandt sted i en atomsikret regeringsbunker med plads til ministre, dronningen og hundredvis af embedsmænd.

Mon ikke også der kommer lidt om hvor Den Kgl. Livgarde står i forhold til det nye forsvarsforlig.

Det er samtidig også aftenen hvor vi byder velkommen til alle medlemmer, der har haft rundt jubilæum indenfor det sidste år.

  • Program
  • Velkomst ved formand Lars Rønne      
  • Uddeling af jubilæumstegn &
  • Spisning – Kammeratligt samvær
  • Foredrag

Alle foreningens øvrige medlemmer er naturligvis også velkomne. Der bydes på foredrag samt tre stk. luksus smørrebrød, en øl, en snaps, kaffe/kage for kun kr. 125.- Betaling for mad og drikkevarer kan

evt. ske direkte til banken på nr. 1551 konto 3161028487.

Forenings og hæderstegn bæres denne aften,

og vi glæder os til at se alle i:

Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til Hans Larsen, e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk

tlf. 4588 5118 eller til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673

senest onsdag. den 4. april.

Se mere her