Nordre Birk (GF 62)

Velkommen til Garderforeningen Nordre Birk

Formand
NOV-61 Lars Rønne
Abildgårdsvej 107
2830 Virum
Tlf.: 45 83 02 19
Mob.: 51 76 12 00
roenne@c.dk

Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

Skærmbillede 2015-03-24 kl. 13.46.28

Kort om os

Nordre Birks Garderforening blev stiftet under besættelsen. På det tidspunkt dækkede garderforeningen i København og Nordsjællands Garderforening, der hørte hjemme i Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Garderforening med tjenestested i Hillerød, hele det storkøbenhavnske område. Da besættelsen gav en del begrænsninger i bevægelsesfriheden, rationeringer m. m. tog en gruppe initiativ til at undersøge muligheden for at oprette en forening i det gamle Nordre Birk, der dækkede området nord for København. Denne gruppe bestod af overbetjent A. Schultz-Jørgensen (1916), bankbestyrer T. Ibsen, Overbetjent L. C. Westergaard
og amtsbogholder C. baron Skell.

For at læse hele historien klik her

Aktivitetskalender

KOLONIHISTORIER magt og afmagt

Søndag den 27. August – Kl. 13.00

I 2017 markeres 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA.

Vores fælles kolonihistorie udfolder både den magt og afmagt, som dette dunkle kapitel i Danmarkshistorien er gjort af. Danmark var kolonimagt for øerne Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. Croix indtil 1917 og blev en velbeslået nation på trekantshandlen.

Den rigdom, Danmark opnåede med trekantshandlen, blev blandt andet omsat til grundlæggelsen af Frederiksstaden i København.

Adressen er: Attemosevej 170 – 2840 Holte.
Det koster kr. 75,-/person.- Ledsagere er velkomne.
Tilmelding til Jørgen Skov Andersen e-mail: joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673
eller til Hans Larsen e-mail: hans.vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118

Fugleskydning

Mandag den 4. september er der Fugleskydning fra kl. 17.00. Det er ok at komme senere, da vi starter med at skyde på klør, vinger, hale, hoved og først til sidst skydes der på brystpladen. Fugleskydningen er for alle i Garderforeningen og Skyttelauget med familie og børn over 12 år. Venner og kommende medlemmer med familie er også velkommen. Vi spiser vores medbragte madpakke ved 18,30 til 19 tiden og derefter fortsætter vi, indtil brystpladen er skudt ned og vi kan hylde Fuglekongen og Dronningen.

Adressen er: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby, indgang ved svømmehallen, til venstre og ned i kælderen, derefter til højre.

Fra den 18. september skydes der hver 14. dag og det er i lige uger fra kl 16.00 til 19.00 indtil den 27. november.

DOBBELT FROKOSTMØDE

Søndag den 8. oktober – Kl. 13.00

Du indbydes til at møde nogle af dansk forsvars mest markante skikkelser:

Formand for Folketingets Forsvarsudvalg – Rasmus Jarlov

og Oberst Lennie Fredskov – Chef for Hjemmeværnet øst.

Rasmus Jarlov: Hvordan står det egentligt til med vores forsvar? R.J. vil denne dag fortælle os om forsvarets nuværende situation og ikke mindst om forsvarsforhandlingerne her i efteråret, der bliver de vigtigste for Danmark i mange, mange år.

Oberst Lennie Fredskov: Vil oplyse os om, hvordan det pt. står til med det danske hjemmeværn, og om, hvordan det var at være Brigadegeneral & chef for Livgardens ISAF 10 hold – Armadillo.

Der bydes på foredrag samt 3. stk. luksus smørrebrød, en øl og en snaps, kaffe/kage for kun 125.- kr. og vi glæder os til at se alle i:

Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.

Søndag d. 8. oktober 2017 kl. 13.00

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til
Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673 eller til

Hans Larsen, e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk, tlf. 4588 5118, senest onsdag den 04.10.17.

Fugleskydning

Den 4. september starter vi skydningen med Fugleskydning. Det er fra kl. 17.oo. Det er ok at komme senere, da der først til sidst skydes på brystpladen. Fugleskydningen er for alle i Garderforeningen og Skyttelauget med familie og børn over 12 år. Venner og kommende medlemmer med familie er også velkommen, der er ingen tilmelding. Vi spiser vores medbragte madpakke ved 18.30 tiden.

Adressen er: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby, indgang ved svømmehallen, til venstre og ned i kælderen, derefter til højre.

Skydning

Fra den 18. september skydes der hver 14. dag og det er i lige uger fra kl 16.oo til 19.oo indtil den 27. november. Der er ingen skydninger i august måned.

 Se mere her