Møn (GF 20)

Velkommen til Garderforeningen på Møn

Formand
Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2
4780 Stege
Tlf.: 55 81 11 91
cjh@post12.tele.dk

Kort om os

Aktivitetskalender

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter