.

.

 

Garderforeningen for Køge & Omegn 

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Henrik Agerlin Rasmussen
  Engstrupvej 7
  2680 Solrød Strand
  Tlf.: 28 44 12 94
  henrik.agerlin@gmail.com

  www.koogf.dk

 • Om vores forening 

  På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
  Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

  Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

  Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

   

 • Kommende aktiviteter 
  SKOVTUR 2018

  Arrangementet er planlagt til lørdag eller søndag uge 35 eller uge 37 i september.

  Der er fuld gang i planlægningen af årets skovtur, for alle medlemmer med ledsager. Mange ideer er på bordet og nedskæring af emner er i gang. Afhængig af hvilket arrangement der bliver vinder, fastsættes datoen snarest.

  Reserver allerede nu dagene.

  Vi kommer hurtigt tilbage med det spændende udflugtsmål og eksakt dato for turen.

   

Vend tilbage til oversigt