.

.

 

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919 

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Henrik Agerlin Rasmussen
  Engstrupvej 7
  2680 Solrød Strand
  Tlf.: 28 44 12 94
  henrik.agerlin@gmail.com

  www.koogf.dk

 • Om vores forening 

  På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
  Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

  Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

  Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

   

 • Kommende aktiviteter
  100 års jubilæumskoncert:

  Der er nu fastlagt dato, for vores jubilæumskoncert på Køge Gymnasium. Reserver dagen den 22. september og oplev musik og sang af højeste kvalitet. Inviter gerne familie, venner, naboer, bekendte med. Nærmere om arrangementet bliver udsendt.

  Bowling: 

  Sæsonen starter onsdag den 4.september klokken 1800 i Køge Bowlingcenter. Vi ser frem til en god sæson. Alle er velkomne. Bowlingformand Steen Rasmussen 29 85 90 28.

  Skydning:

  Starter igen i skydekælderen den første tirsdag i oktober. Skydeformand Svend Valhgren telefon 61 28 53 61.

  Garderstuen:

  Garderstuen åbner igen, sammen med skydningen til oktober.

Vend tilbage til oversigt