.

.

 

.

Mandeaften 2018

Arrangementet fandt sted den 22. oktober 2018.
Torsken var forsvundet og erstattet af forloren skildpadde. Det ødelagde imidlertid ikke stemningen, da en for lille del af foreningens medlemmer, var mødt op på Odd Fellowgården til Mandeaften.
Snakken gik livligt ved bordet og da Overkonstabel Søren S. Teigen under kaffen, holdt foredrag. Han fortalte levende og engageret, om sine missioner som udsendt for Den Kongelige Livgarde, men med stor hensyntagen til sin tavshedspligt. Her fik vi alle en indsigt i de strabadser og udfordringer der ligger i dette. Søren fortalte også kort om den ”Fremtidige Livgarde” og om de udfordringer der ligger i dette fremover.

Banko 2018

Arrangementet fandt sted den 19. november.
Der var stor tilslutning til årets bankospil. Godt et halvhundrede forventningsfulde deltagere var mødt frem hos Sun-park i Køge..
Middagen var igen i år Wienersnitsel med det hele.
Der var i år mange fine gevinster sponseret af vore trofaste gavegivere, men også af nye sponsorer. Desuden havde flere af vore medlemmer skænket fine gevinster. Flemming & Co. skal endnu engang, have stor ros for sit ”indsamlingsarbejde”. De mange gevinster strakte sig fra købmandskurv, juledekorationer, tekstiler, sæber, fodpleje, ænder, stege, rødvin, til sammenklappeligt ”tryllebæger”.
Præmierne blev som sædvanligt fordelt af frk. Fortuna og faldt igen, i mange tilfælde, på de ”samme-samme” hænder. Til sidst blev det store lotteri trukket og købmandskurven løb Hanne Johansen med. Tillykke til alle præmievinderne.
Stor tak til alle sponsorerne, såvel medlemmer samt private og forretningerne i Køge By.

Venskabsbowling

Arrangementet fandt sted den 30. oktober 2018.
Vi bowlerne fra Køge mødtes med omliggende GF i Tåstrup, for at spille 9-pins bowling. Igen en hyggelig aften med munterhed på banerne og bagefter til spisning af god mad. Ingen vandt den store præmie, med vi fik da gevinster med hjem.
 

.

Præmievinderne fra årets bankospil 

.

.

 

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Henrik Agerlin Rasmussen
  Engstrupvej 7
  2680 Solrød Strand
  Tlf.: 28 44 12 94
  henrik.agerlin@gmail.com

  www.koogf.dk

 • Om vores forening 

  På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
  Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

  Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

  Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

   

 • Kommende aktiviteter 
  Bowling

  Regionsbowling den 3. februar 2018, i Want2bowl – Tåstrup Bowlingcenter.

  Vi bowler desuden hver onsdag fra 1800-1900 i Køge Bowlingcenter.

  Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 29 85 90 28.

  Skydning

  Vi skyder hver tirsdag fra klokken 1900-2100.

  Skydeformand Svend Valhlgren telefon 56 14 53 61.

  Garderstuen

  Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra klokken 1900 -2100. Stoffer er klar bag ”Bundstykket”, med nye oplevelser/tiltag.

  Generalforsamling

  Husk at afsætte tid til vores generalforsamling mandag den 11. marts. Invitation bliver udsendt.

Vend tilbage til oversigt