.

.

 

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Henrik Agerlin Rasmussen
  Engstrupvej 7
  2680 Solrød Strand
  Tlf.: 28 44 12 94
  henrik.agerlin@gmail.com

  www.koogf.dk

 • Om vores forening 

  På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
  Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

  Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

  Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

   

 • Kommende aktiviteter 
  Bowling

  Hver onsdag i Køge Bowlingcenter, fra klokken 1800 til 1900. Så er sæsonen startet. Dejligt at se jer alle, til en ny sæson. Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 29 85 90 28.

  Gardermarch 2018

  Arrangementet finder sted den 30. september. Så er der mulighed for at få luft under fødderne, sammen med familie og venner, i området omkring Garderkasernen i Høvelte og samtidig støtte Livgardens veteranarbejde. Info: www.gardermarch.dk

  Skydning

  Første skydeaften den 2. oktober. Vi starter denne aften klokken 18.30 med Generalforsamling i Skydeafdelingen. Derefter er skydebanen klar for opstart for den nye sæson. På første skydeaften, byder vi alle nye skytter velkommen, med gratis ammunition og du kan frit låne foreningens skydemateriel. Kom og afprøv dine evner som skytte. Skydeformand Svend Vahlgren telefon 61 28 53 61.

  Mandeaften/”Torskegilde” 2018

  Arrangementet finder sted den 22.oktober. Torsken er forsvundet, men den ”forlorne skildpadde” holder sin indmarch. Slå kryds i kalenderen allerede nu, for dette dejlige arrangement, som afholdes i Odd Fellowgården. Indbydelse vil blive udsendt.

Vend tilbage til oversigt