Køge og Omegn (GF 45)

Velkommen til Garderforeningen for Køge & Omegn

Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com

Hjemmeside: www.koogf.dk

Kort om os

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

Foreningens formål er:
At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige “mandeaftner”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl.. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med garderpigerne, foredrag, fester med garderpigerne m.m.

Aktivitetskalender

Fugleskydning 2017

Arrangementet finder sted den 12. august: Skydeafdelingen afholder den traditionsrige skydning på Svansbjerg Skydebaner, med flaghejsning klokken 10.00. Alle medlemmer er velkomne til at komme og prøve, at skyde ”papegøjen” ned. Der er også skydning for damerne. Indbydelse er udsendt. Skydeformand Svend Valhlgren telefon 61 28 53 61.

Skovtur 2017

Arrangementet finder sted søndag den 3. september. Indbydelse er nu udsendt til alle. Husk tilmelding senest den 19. august. Skovtursudvalget glæder sig til at se rigtig mange. Indbydelsen ligger også på hjemmesiden www.koogf.dk

National Flagdag

Arrangementet finder sted tirsdag den 5. september. Reserver allerede nu aftenen til denne begivenhed i Køge By.

Bowling:                                              

Start den 6. september: Så er sommeren snart forbi og det er tid til at støve sko og kugler af. Vi starter som vanligt i Ravnsborg Bowlingcenter klokken 18.00 og bowler en time.

Vel mødt såvel til nye, som til gamle bowlere.

Bowlingformand Steen Rasmussen telefon 29 85 90 28.

 
Garderstuen:

Åbner i forbindelse med skydning til oktober.

Se mere her