Køge og Omegn (GF 45)

Velkommen til Garderforeningen for Køge & Omegn

Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com

Hjemmeside: www.koogf.dk

Kort om os

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

Foreningens formål er:
At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige “mandeaftner”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl.. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med garderpigerne, foredrag, fester med garderpigerne m.m.

Aktivitetskalender

Skovtur 2017

Arrangementet finder sted søndag den 3. september.

Datoen for vores årlige skovtur, er nu fastlagt til den 3. september. Vi kan løfte sløret for, at vi skal køre i sporvogn og lytte til Radio Mercur. Nærmere om dette spændende arrangement vil tilgå.

Bowling:                                              

Første bowlingdag i den nye sæson bliver den 6.september.

Skydning: 

Fugleskydning 2017 er planlagt til den 12. august.

Svansbjerg Skyttecenter lægger baner til fugleskydningen igen i år.

Nærmere om arrangementet vil tilgå.

Garderstuen:

Garderstuen og ”Bundstykket” har sommerlukket og åbner igen sammen med skydning til efteråret.

Se mere her