Køge og Omegn (GF 45)

Velkommen til Garderforeningen for Køge & Omegn

Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com

Hjemmeside: www.koogf.dk

Kort om os

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.

Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

Foreningens formål er:
At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige “mandeaftner”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl.. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med garderpigerne, foredrag, fester med garderpigerne m.m.

Aktivitetskalender

Bowling:                                              

Vi er nu startet op og har plads til flere på banerne. Første gang for nye bowlere er en gratis omgang. Så kom og vær med, fra klokken 1800-1900 i Køge Bowling Center.

Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 28 85 90 28.

Skydning

Vi skyder hver tirsdag fra 1900 til 2100, alle er velkomne.

Skydeformand Svend Vahlgren telefon 61 28 53 61.

Garderstuen:

Er åben sammen med skydningen, hver tirsdag fra klokken 1900 -2100.

Banko

Arrangementet finder sted 20.november.

Vi afholder det traditionsrige bankospil på Sun Park, Gammel Lyngvej 2- Køge,

Invitation bliver udsendt snarest. Glæd jer til denne dejlige aften.

Juleafslutning for bowling og skydning 

Arrangementet finder sted 12. december klokken 18.00

Der er dømt julestemning i Garderstuen og M/K skydning på skydebanen, når skydning/bowling holder juleafslutning. Hjerterne er klippet og kræmmerhusene krammet og kuglerne pudset, så støt op om arrangementet og meld jer til, enten hos Carsten, Svend eller Steen.

Se mere her