.

.

 

.

 

Bankospil på Frederiksberg Slot

Tirsdag den 20. november 2018 afholdt Garderforeningen i København det årlige bankospil.
Igen i år var der et pænt fremmøde. Næstformanden havde indkøbt mange flotte præmier til både bankospil samt Kinesisk lotteri.
Efter bankospillet blev der spillet 4 ekstra spil til flotte præmier sponsoreret af nogle medlemmer. Overskuddet herfra går til Den kongelige LIvgardes Fond. Der var en god stemning, og de flotte præmier blev fordelt nogenlunde rimeligt. Til sidst ønskede formand Jørn Knudsen de fremmødte en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Foredrag om ”Årets gang i Kongehuset”

Tirsdag den 23. oktober 2018 havde Garderforeningen i København foredrag på Frederiksberg Slot om ”Årets gang i Kongehuset”. Der var et rigtig pænt fremmøde.
Det var tidligere Jæger Torben Nielsen fra Jan. 73, der meget levende fortalte om sine 41 år i Kongehuset.
Torben Nielsen blev ansat som Livrist den 1. februar 1974 og udnævnt til Løber i 1979. I 2006 blev Torben Nielsen udnævnt til Jæger. Som Jæger arbejder man fra torsdag til torsdag og er med Kongefamilien på de forskellige ophold.
Årets gang starter med Nytårstaflet den 1. januar. Herefter følger Nytårskur på Christiansborg, som hele Kongefamilien deltager i.
Torben Nielsen fortalte også om følgende: Audiens på Christiansborg – Påske på Marselisborg Slot – Residens på Fredensborg Slot samt ambassadørmodtagelse samme sted.
Endvidere fortalte Torben Nielsen om, hvordan Livgardens officerer skifter vagt på både Amalienborg og Fredensborg Slot.
Vi fik også et indblik i, hvordan det er at sejle med Kongeskibet Dannebrog samt sommerophold på Marselisborg og Gråsten slotte. Endvidere fik vi et indblik i, når Kongeskibet besøger Færøerne og Grønland.
Senere på året hvordan efteråret på Fredensborg Slot forløber og december på Amalienborg Slot og Jul på Marselisborg Slot.
Vi hørte også om Nytårstalen samt vagtskiftet på Amalienborg Nytårsaften og 1. nytårsdag. En rigtig dejlig og spændende aften, som sluttede med spisning. Der skal lyde en stor tak til Torben Nielsen.
 

 

.

 

.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

   

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter
  Bowling

  Garderforeningen har gennem længere tid ikke haft megen bowlingaktivitet. Det vil vi nu gøre noget ved, og vi mødes derfor til bowlingaften den 17. januar 2019 kl. 17.45 i World Cup Hallen i Rødovre Centrum. Efter spillet spiser vi – for egen regning – i restaurant Butterfly. Vi skal have fundet to firemandshold til Regionsturneringen i februar, så der er altså noget på spil. Tilmelding til Janne Gretved på mobil 20 77 42 18 eller mail: gretved@gmail.com senest mandag den 14. januar 2019. Prisen er 65 kr. pr. deltager.  Betaling enten kontant eller på Mobilpay 20 77 42 18 ved fremmøde.

  Tilskuere/heppekor er velkomne og til at spise med.

  Stegt flæsk og persillesovs

  Den 19. februar 2019 kl. 19.00 serveres der stegt flæsk og persillesovs i Cafeteriet på Frederiksberg Slot.

  Bestyrelsen håber – ligesom sidste år – at se mange nye og yngre ansigter men også de kendte til dette arrangement, hvor der selvfølgelig også er øl og snaps samt kaffe. Prisen er 150,00 kr. pro persona. Tilmelding er nødvendig, da vi er på Frederiksberg Slot. Brug vores hjemmeside: www.garderforeningen.dk eller vor tilmeldingstelefon 40810040 i perioden 5. februar til 12. februar 2019.

  Generalforsamling og tildeling af jubilæumstegn

  Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2019.

  Ved samme lejlighed tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60 år. Der tilgår jubilarerne særskilt invitation.

  Nordisk Gardertræf

  I Garderbladet for november/december 2018 omtalte jeg at programmet for Nordisk Gardertræf ville blive præsenteret i januar 2019. Gardertræffet er et møde mellem medlemmer af OAGF, Oslo, Livgardets Kammeratforening, Stockholm, og Garderforeningen i København.  Detaljeret program kan ses på foreningens hjemmeside: www.garderforeningen.dk. Programmet omfatter præsentation af Livgarden i dag, besøg på Rosenborg Slot, sejltur i havnen og rundvisning samt middag på Frederiksberg Slot. Prisen for det samlede arrangement vil være 1.050 DKK pro person, og ledsagere er meget velkomne.

  SKYTTELAUGET

  Kortdistance

  Der skydes onsdag på banerne DGI byen i november og december således:

   

  December: onsdag 12. og 19. december.

  Første skydeaften i 2019 er allerede onsdag den 2. januar, hvor der er almindelig træning. Onsdag den 9. januar afholdes der så handicapskydning med efterfølgende spisning; – tilmelding til spisning til formanden ikke senere end 6. januar. Herefter er der almindelig træning følgende onsdage 16., 23. og 30. januar. Vi mødes på skydebanerne i DGI-Byen fra kl. 18.30.

   

  Langdistance

  Første skydning i det nye år er søndag den 13. januar, og herefter er det søndag den 27. januar. Vi mødes også i år i SKAK-huset til morgenkaffe kl. 08.00. Når kaffen er drukket kalder 200 m banerne. Husk Jens-Lynerne her i den kolde tid.

  Skyttelauget råder over geværer og udstyr, der kan lånes. Ligeledes er der garvede skytter klar med råd og gode fif. Yderligere information om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, tlf. 4444 2473.

  GARDERMUMIERNE

  Gardermumierne afholder frokostmøder i efteråret på flg. datoer.

  November mødet bliver tirsdag den 6. november kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 30.10.

  December mødet bliver tirsdag den 11.december kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 4.12.

  Den første frokost i det nye år bliver den 8. januar kl. 1130 i Kastellet.

  Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP/66 mail: erik.schluter@live.dk eller

  Kassereren Freddy Wilson MAJ/63 mail: freddywilson@gmail.dk eller

  Mumiefonen 6062 3141

Vend tilbage til oversigt