.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter
  Generalforsamling og tildeling af jubilæumstegn

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til foreningens love. Se venligst foreningens hjemmeside og de udsendte nyhedsbreve.

  Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2019.

  Ved samme lejlighed tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60 år. Der tilgår jubilarerne særskilt invitation. Som jubilar skal du huske at meddele formanden, om du deltager eller ej.

  Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl og snaps samt kaffe i Cafeteriet.

  Hæders- og jubilæumstegn bæres.

  Det er nødvendigt at tilmelde sig også til generalforsamlingen, da vi er på militært område og af hensyn til bestilling af smørrebrød. Tilmelding kan ske via foreningens hjemmeside www.garderforeningen.dk eller vor tilmeldingstelefon 40810040 i perioden 5. marts til 12. marts 2019 mellem kl. 18.00 og 20.00.

  Nordisk Gardertræf

  Som tidligere annonceret afholdes der Nordisk Gardertræf i dagene 11. og 12. maj 2019. Det foreløbige program ser således ud:

  Lørdag den 11. maj 2019

  • 30 – 10.30 Livgardens Kaserne: CH/LG OB Mads Rahbek fortæller om ”Den Kongelige Livgarde her og nu”.
  • 30 – 11.20 Besøg på Rosenborg Slot.
  • 30 – 11.45 Gæsterne ser vagtparaden afgå fra Livgardens Kasserne.
  • 15 – 14.00 Kanalrundfart med frokost ombord.
  • 00 – 18.15 Rundvisning på Frederiksberg Slot.
  • 18 30 – Festmiddag på Frederiksberg Slot.

  Søndag den 12. maj 2019

  • 55 Vi mødes på Amalienborg Slotsplads ved rytterstatuen. Efter Den Kongelige Livgardes vagtafløsning går vi en kort tur til Kastellet og deltager på en Guidet tur i området som varer 1,5 time.
  • 14.00 Gardertræffet afsluttes på Kastellet.

  Prisen for deltagelse er 600,- kr. pr. persona for det samlede gardertræf. Gardertræffet er for medlemmer og en ledsager. Der tages forbehold for ændringer og antal deltagere, idet der er begrænset kapacitet på nogle af lokaliteterne. Så tilmelding via hjemmesiden www.garderforeningen.dk senest den 31. marts 2019 efter først til mølle. Prisen tilpasses i det omfang et delarrangement er overtegnet.

  SKYTTELAUGET

  Kortdistance

  Skydeprogrammet for marts byder på træning og naturligvis på landsskydning i hele måneden. Banerne er klar onsdag den 6., 13., 20., og 27 marts fra kl. 18.30 i DGI Byen.

  Husk at der er spisning og kage onsdag den 6. marts. Tilmelding til formanden ikke senere end 3. marts

  Torsdag den 14. marts skal vi til Lyngby og skyde Trekantskydning, tilmelding hertil til formanden ikke senere end 3. marts.

  Lørdag den 16. marts skydes der Regionsskydning i Frederikssund. Tilmelding til formanden ikke senere end 11. marts

  Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og vi skal naturligvis have så mange deltagere med som muligt, så find en onsdag, hvor du kan komme en tur på skydebanen og være med.

  Langdistance

  På langdistancen skydes der søndag den 10. og 24. marts. Vi mødes i SKAK-huset ved den store parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når den er drukket går vi på banerne.

  Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden på telefon 4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk.

  GARDERMUMIERNE

  I marts afholder vi frokostmødet tirsdag den 12.  marts kl. 1130.

  Der er besøg fra Norge denne dag.

  Det er som sædvanligt på Kastellet.

  Tilmelding senest den 3. marts

  Tilmelding til: formanden Erik Schlüter, mail: erik.schluter@live.dk eller til: kassereren Freddy Wilson, mail: freddywilson@outlook.dk eller mumiefonen: 60 62 31 41

Vend tilbage til oversigt