.

.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter  
  Tirsdag den 19. november

  Så er det tid til årets bankospil. Det afvikles den tirsdag den 19. november 2019, kl.19.00 i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Der vil som i de tidligere år være fine præmier, som bestyrelsen håber vil blive fordelt på en retfærdig måde.

  Prisen er uændret fra de tidligere år, dvs. 25 kr. pr. plade og 3 plader for 60 kr. Udover bankospillet vil der være kinesisk lotteri, og der vil blive serveret kaffe/te samt en julebolle, og vi vil sælge øl og vand.

  Tilmelding senest den 11. november via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen, 4081 0040,  mellem den 5. og 12. november mellem kl. 18.00 og 20.00. Ledsagere er velkomne.

  Lørdag den 30. november

  Årets julefrokost afholdes i Cafeteriet på Frederiksberg Slot lørdag den 30. november 2019 kl. 13.00.

  Vi nyder en god frokost fra julebuffeten, og der vil være øl og snaps. Vi serverer desuden kaffe/te. Prisen er igen i år 200 kr. pro persona, og ledsagere er velkomne.

  Tilmelding senest den 24. november via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen, 4081 0040,  mellem den 18. og 24. november mellem kl. 18.00 og 20.00.

  SKYTTELAUGET

  Langdistance

  Der skydes på Københavns Skyttecenter søndag d. 17. november. Vi mødes i SKAK-huset kl. 08.00 til morgenkaffe.

  Juleafslutning på langdistance søndag d. 1. december. Mødetid kl. 08.30 i SKAK-huset. Tilmelding til julemiddagen sker til formanden ikke senere end 24. november.

  Yderligere information vedrørende skydningerne kan fås ved formanden tlf. 8161 2073 eller mail stoltenborg@mail.dk

  Kortdistance

  Oktober byder på træning på banerne i DGI-Byen onsdag den 30. fra kl. 18.30.

  Herudover skydes der på banerne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00 på følgende onsdage: November: 06., 13., 20. og 27. December: 11.

  Første skydedag i det nye år er onsdag den 8. januar, hvor vi starter op med handicapskydning og spisning.

  Juleafslutning onsdag d. 4. december kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Tilmelding til formanden ikke senere end 27. november.

  GARDERMUMIERNE

  Decembermødet bliver tirsdag den 3. december kl. 11:30 (julefrokost) tilmelding til dette møde er senest den 25. november til SEP/66 Erik Schlüter mail: erik.schluter@live.dk eller Kassereren MAJ/63 Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen 6062 3142 (husk at vente på klartonen inden du indtaler beskeden). Da dette er sidste udgave af Garderbladet i år, vil bestyrelsen og jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer i 2020, hvor vi satser på at det første møde bliver den 7. januar kl. 1130.

Vend tilbage til oversigt