.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter  
  Fødselsdagsreception

  Garderforeningen fylder 134 år den 25. august. Derfor afholdes fødselsdagsreception i Hestestalden på Kastellet fredag den 23. august 2019 kl. 16.00 til 18.00. Der vil blive serveret lidt vin, øl og vand samt snacks.Der er ingen tilmelding, med jeg vil gerne bede om en tilkendegivelse af, hvem der kommer enten på mail eller telefon. Ledsagere er velkomne.

  Efterårets program er ved at være klar:
  Tirsdag den 17. september

  Vil Hans-Peter Tams fortælle om Mindernes Dæmoner, der er hans oplevelser under 2. verdenskrig.

  Mandag den 14. oktober

  Seniorfrokost. Invitation udsendes.

  Tirsdag den 19. november

  Bankospil

  Lørdag den 30. november

  Julefrokost

  SKYTTELAUGET

  Langdistance

  Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet ladet op igen, er det nu tid til at se frem mod de kommende udfordringer på skydebanen. Vanen tro starter vi ud med Landsskydning på 200 m, hvor vi gerne skal have en stor deltagelse. Alle gamle gardere er således meget velkomne til at deltage heri, så kom forbi banerne og vær med.

  Programmet på langdistancen for august og september ser således ud:

  Den 11. august Søndagsskydning
  Den 25. august Søndagsskydning
  Den 8. september Søndagsskydning
  Den 21. september Vingsted

  Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi kl. 0800 med en kop morgenkaffe, inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan præstere. Alle gamle gardere er velkommen til at være med.

  Kortdistance

  Første skydeaften i den kommende sæson bliver onsdag den 4. september. Vi venter med årets første handicapskydning og spisning til 11. september. Herefter er der skydning 18. og 25. september. Skydebanerne er klar til at modtage skytterne fra kl. 18.30 til 21.00. Tilmelding til spisning den 11. september til formanden senest 8. september.

  Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, på mail stoltenborg@mail.dk.

  GARDERMUMIERNE

  Næste arrangement hos Mumierne er skovturen den 6.august, detaljer herom er udsendt til alle.

  Næste frokostmøde er den 3. september kl. 1130 i Kastellet.

  Tilmelding senest den søndag den 26. august til:

  Formanden SEP/66 Erik Schlüter, mail: erik.schluter@live.dk eller Kasserer MAJ/63 Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen 60 62 31 42.

Vend tilbage til oversigt