.

.

 

Besøg i Mindelunden

Tirsdag den 19. juni 2018 havde Garderforeningen i København arrangeret et besøg i Mindelunden. Der var et pænt fremmøde.
Vi blev budt velkommen af parkbetjent Aksel, som meget levende fortalte om Mindelunden, som strækker sig fra Tuborgvej til Svanemøllens Kaserne.
Aksel fortalte også, at der ikke var den store modstand mod den tyske besættelse de første 3 år af krigen. Men efter den 29. august 1943, hvor tyskerne gik ind på de danske kaserner, blev der etableret en større modstand mod besættelsesmagten. Der var forskellige modstandsgrupper såsom Holger Danske, Bopa m.fl.
Aksel fortalte også om de mange henrettelser, som tyskerne foretog i Mindelunden ved henrettelsespladsen.
Endvidere blev der fortalt om, hvordan Mindelunden blev etableret efter krigens afslutning. Til sidst så vi det nye monument for de danske krigssejlere, der blev indviet den 29. august 2017 til minde om 2.200 søfolk, der mistede livet under krigen.
En utrolig spændende og interessant rundvisning. Stor tak til Aksel.
Aftenen sluttede med spisning i Skovshoved Sejlklub.

 

.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

   

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter
  Stiftelsesreception

  I anledning af, at det er 133 år siden, at foreningen blev stiftet, afholdes stiftelsesreception fredag den 24. august 2017 mellem kl.16.00 og 18.00 i Kantinen på Kastellet.

  Tilmelding er ikke nødvendig, men vi hører gerne, om du kommer. Ledsagere er velkomne.

  Rundvisning på Egholm Slot og Museum

  Den 08. september 2018 kl. 10.00 har vi fået mulighed for at besøge Egholm Slot og Museum.

  Egholm Museum er et privat museum, som er startet af Ole Falck. Hans første museum blev etableret i 1990, men siden 2012 har museet haft til huse i en tidligere landbrugsbygning. I dag er museet over 1000 m2 stort, og det rummer store våbenudstillinger samt unikke, historiske effekter fra 2. Verdenskrig – fra rationeringsmærker til kampvogne. Ole Mogens Falck er gammel garder fra Jan. 1967. Efter rundvisning vil der blive serveret et par håndmadder med 1.øl/vand efterfulgt af kaffe. Transporten sker ved egen foranstaltning, og adressen er: Egholm Museum, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge

  Deltagerpris pr. person kr. 175,00. Ledsagere er velkomne. Sidste frist for tilmelding er den 2.september 2018 via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 fra den 27. august mellem kl. 18.00 og 20.00.

  SKYTTELAUGET

  Langdistance

  Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet ladet op igen, er det nu tid til at se frem mod de kommende udfordringer på skydebanen. Vanen tro starter vi ud med Landsskydning på 200 m, hvor vi gerne skal have en stor deltagelse. Alle gamle gardere er således meget velkomne til at deltage heri, så kom forbi banerne og vær med.

  Programmet på langdistancen for august og september ser således ud:

  Den 19. august – Søndagsskydning
  Den 02. september – Søndagsskydning
  Den 16. september – Søndagsskydning
  Den 22 september – Vingsted

  Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi kl. 0800 med en kop morgenkaffe, inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan præstere. Alle gamle gardere er velkommen til at være med.

  Kortdistance

  Første skydeaften i den kommende sæson bliver onsdag den 5. september, hvor der efter skydning dækkes op til et par stykker smørrebrød og en kop kaffe. Tilmelding hertil er nødvendigt til formanden senest 2. september.

  Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, på mail stoltenborg@mail.dk.

  GARDERMUMIERNE

  Gardermumierne afholder frokostmøder i efteråret på flg. datoer.

  Bemærk der er sket et par ændringer:

  September mødet bliver tirsdag den 11. september kl 1130 tilmeldingsfrist senest den 4.9.

  Oktober mødet bliver tirsdag den 9. oktober kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den  1.10.

  November mødet bliver tirsdag den 6. november kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 30.10.

  December mødet bliver tirsdag den 11.december kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 4.12.

  Ændringerne skyldes at “vores” lokale er optaget af folk med højere prioritet end os.

  Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP/66 mail: erik.schluter@live.dk eller

  Kassereren Freddy Wilson MAJ/63 mail: freddywilson@gmail.dk eller

  Mumiefonen 6062 3141

Vend tilbage til oversigt