.

.

 

Garderforeningen i København 

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885 

 • Kontaktinformationer

  Formand:
  Jørn Knudsen
  Strandboulevarden 75, st. th
  2100 København Ø
  Tlf.: 23 71 15 43
  formand@garderforeningen.dk

  Kasserer og registrator:
  Niels M. Knudsen
  Fælleddiget 37
  2300 København S
  Tlf.: 42 54 09 06
  kasserer@garderforeningen.dk

  www.garderforeningen.dk
  Skyttelauget
  Gardermumier

   

 • Om vores forening 

  Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

  Foreningens motto er:
  “For Kongen, vort Land og dets Værn”
  De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

  Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

   

 • Kommende aktiviteter
  Seniorfrokost

  Seniorfrokosten finder sted den 15. oktober 2018 kl. 13.00 i Spisesalen på Kastellet. Der er udsendt invitation til alle medlemmer, der fylder eller er fyldt 80 år i år eller som er ældre. Vi glæder os til at se jer.

  Årets gang i Kongehuset

  Tidligere jæger hos kongehuset, Torben Nielsen, vil fortælle om årets gang i Kongehuset. Torben har gennem mange år været ansat i Kongehuset og sluttede som jæger.

  Det sker den 23. oktober 2018 kl. 19.00 i Cafeteriet på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi får smørrebrød, øl, snaps og kaffe. Prisen er 150 kr. pr. deltager og ledsagere er velkomne.

  Tilmelding er nødvendig, og kan ske via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 fra den 9. til den 15. oktober 2018 mellem kl. 18.00 og 20.00. Sidste frist for tilmelding er den 15. oktober.

  SKYTTELAUGET

  Langdistance

  Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet ladet op igen, er det nu tid til at se frem mod de kommende udfordringer på skydebanen. Vanen tro starter vi ud med Landsskydning på 200 m, hvor vi gerne skal have en stor deltagelse. Alle gamle gardere er således meget velkomne til at deltage heri, så kom forbi banerne og vær med.

  Programmet på langdistancen for august og september ser således ud:

  Den 16. september – Søndagsskydning
  Den 22 september – Vingsted
  Den 28. oktober – Søndagsskydning

  Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi kl. 0800 med en kop morgenkaffe, inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan præstere. Alle gamle gardere er velkommen til at være med.

  Kortdistance

  Vi er nu godt i gang med den nye kortdistancesæson, hvor der er blevet skudt i en måned. Onsdag er fortsat vores skydedag, og der er åbent på banerne i DGI-byen fra kl. 18.30. Geværer og skydebaner er klar til træning henholdsvis onsdag d. 3., 10., 17.,  24. og 31. oktober.

  Fugleskydning

  Søndag den 14. oktober er fuglen klar til årets fugleskydning. Vi skyder på Københavns Skyttecenter, hvor vi mødes fra kl. 10.00 og frem til 10.30, hvor regerende fuglekonge vil skyde første skud. Når fuglen har mødt sit endelige, vil der blive serveret lidt frokost, hvortil tilmelding til formanden er nødvendigt.

  GARDERMUMIERNE

  Gardermumierne afholder frokostmøder i efteråret på flg. datoer.

  Bemærk der er sket et par ændringer:

  Oktober mødet bliver tirsdag den 9. oktober kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den  1.10.

  November mødet bliver tirsdag den 6. november kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 30.10.

  December mødet bliver tirsdag den 11.december kl. 1130 tilmeldingsfrist senest den 4.12.

  Ændringerne skyldes at “vores” lokale er optaget af folk med højere prioritet end os.

  Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP/66 mail: erik.schluter@live.dk eller

  Kassereren Freddy Wilson MAJ/63 mail: freddywilson@gmail.dk eller

  Mumiefonen 6062 3141

Vend tilbage til oversigt