København (GF 1)

Velkommen til Garderforeningen i København

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk

Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk

Hjemmeside: www.garderforeningen.dk

Skyttelauget

Gardermumier

nytlogo-uden-tekst

Kort om os

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

Aktivitetskalender

  

sejltur i Københavns Havn

Det er lykkedes at få nogle få pladser på en sejltur med Peter Olesen som guide. Peter Olesen er kendt for sine markante synspunkter om Københavns arkitektur og han er forfatter til en række bøger om byen. Vi ser Den Sorte Diamant og Operaen fra vandsiden samt forvandlingen af det ellers grå og triste Ørkenfort ved Knippelsbro, når lysene tændes. Peter Olesen stiller også spørgsmålstegn ved byens glemte og oversete bygninger.

Turen er arrangeret af AOF og varer ca. 2 timer. Det er nødvendigt med varmt tøj, da kun en del af båden er overdækket.

Turen gennemføres den 22. maj 2018 kl. 19.55 fra Fortunstræde/Boldhusgade v. Stranden over Christiansborg.

Inden sejlturen spiser vi en platte i Cafe Diamanten, Gammel Strand 50, 1207 København K. Her mødes vi kl. 18.30.

Prisen er 300,00 kr. pr. deltager for platte og sejltur.

Da vi kun har 20 (tyve) pladser på sejlturen, er det først til mølle med tilmeldingen, der kan foretages via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen på 4081 0040 (mellem kl. 18.00 og 20.00 i perioden 8. til 15. maj). Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 15. maj.

Rundvisning i Mindelunden

Vi indbyder jer hermed til besøg i Mindelunden den 19. juni 2018 klokken 16.30, hvor vi i de smukke omgivelser skal nyde det grønne forår og forsommeren på en guidet tur, hvor vi vil få opfrisket forståelsen og baggrunden for Mindelundens eksistens og kulturværdi for os – som danskere.

Efter omvisningen kører vi til Hellerup Sejlklub med en fantastiske udsigt over Øresund, hvor vi har bestilt bord til “dagens ret”.

Praktiske oplysninger Mindelunden:
Mødested og tid: Mindelunden, Ryvangen 33, Tuborgvej 33 2900 Hellerup klokken 16.30.

Samlingspunkt: Mindelundens hovedbygning.

Parkeringsplads: Major Anders Lassen Vej (en sidevej til Tuborgvej). Hvor vi går ud på Tuborgvej og op ad indkørslen til Mindelunden. Kørestolsbrugere kan ringe til Mindelunden på tlf. 22800467 og få direkte adgang til Hovedbygningen i Mindelunden.

Praktiske oplysninger Hellerup Sejlklub:
Mødested og tid: Hellerup Sejlklub, Poul Elvstrøms Plads 2, 2900 Hellerup klokken 18.20. 

Arrangementet koster 150,00 kr. pr. deltager, og ledsagere er velkomne. Prisen omfatter dagens ret samt en øl/vin/vand. 

Tilmelding via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 40810040. Tilmeldingstelefonen er åben mellem kl. 18.00 og 20.00 i perioden 6. til 12. juni. Sidste frist for tilmelding er den 12. juni.

SKYTTELAUGET

Langdistance

Langdistancen på Københavns Skyttecenter byder i juni på skydning søndag d. 10. juniog søndag den 24. juni, begge dage med mødetid kl. 08.00 i ”SKAK-huset” v ed den store parkeringsplads lige efter opkørslen til skyttecentret. I juli måned er der ikke planlagt skydning, så her kan der slappes af med sommerferie. Første skydning i august bliver søndag d. 5. august.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden på telefon 4444 2473 eller mail stoltenborg@mail.dk.

garderMumierne

Gardermumiernes næste frokostsamling finder sted den 12. juni kl. 1130 i Kastellets Cafeteria.

Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP/66 mail: erik.schluter@live.dk eller kassereren Freddy Wilson MAJ/63 mail: freddywilson@outlook.dk, eller mumiefonen 60 62 31 41.

Tilmelding senest den 5. juni.

Næste samling bliver udflugten den 7. august tilmeldingslister fremlægges den 12. juni.

Erik Schlüter SEP/66 formand