København (GF 1)

Velkommen til Garderforeningen i København

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk

Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk

Hjemmeside: www.garderforeningen.dk

Skyttelauget

Gardermumier

nytlogo-uden-tekst

Kort om os

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

Aktivitetskalender

Bestyrelsen er ved at have planlagt efterårets arrangementer, men der mangler endnu bekræftelser på enkelte aftaler. Der kan derfor komme ændringer, men det foreløbige program ser således ud:

Fredag den 25. august 2017:

Fødselsdagsreception i Gardersalen kl. 16.00 til 18.00. Nærmere herom i augustnummeret af Garderbladet.

Tirsdag den 19. september 2017, kl. 19.00:

Foredrag ved Kristian Mogensen, tidligere Washington-korrespondent for Berlingske, på Frederiksberg Slot. Nærmere i Garderbladets augustnummer.

Mandag den 16. oktober 2017, kl. 13.00:

Seniorfrokost. Invitationer udsendes til medlemmer der fylder eller er fyldt 80 år i 2017. Frokosten afholdes på Frederiksberg Slot.

Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 19.00:

Foredrag på Frederiksberg Slot.

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 19.00:

Bankospil på Frederiksbergs Slot.

Lørdag den 9. december 2017, kl. 13.00:

Julefrokost på Frederiksberg Slot.

 

SKYTTELAUGET

Langdistance

Sommeren er nu over os, og der er derfor ikke planlagt skydning i juli måned. Her samler vi kræfter til, at vi fra august skal til at skyde landsskydning på 200 m ligesom vi finpudser formen inden De Danske Garderforeningers skydning i Vingsted den 23. september.

Information om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden på telefon 4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk.

 

Mumierne

GarderMumiernes sommerudflugt i 2017

Tirsdag den 1. august går turen til de smukke midtsjællandske landskaber, hvor vi skal besøge Ledreborg Slot. Vi vil få en fin rundvisning på slottet. Herefter kører vi til Tølløse, hvor der i private omgivelser er anrettet en god frokost med alt, hvad dertil hører, samt musik og bægerklang.

De tilmeldte deltagere mødes kl. 08,45 ved busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej ved Valby Station

Sidste frist for bindende tilmelding til sommerudflugten er tirsdag den 13. juni ved GarderMumiernes ordinære møde. Deltagerafgiften er 250 kr.