København (GF 1)

Velkommen til Garderforeningen i København

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk

Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk

Hjemmeside: www.garderforeningen.dk

Skyttelauget

Gardermumier

nytlogo-uden-tekst

Kort om os

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

Aktivitetskalender

 
Tirsdag den 19. september 2017, kl. 19.00:

Berlingskes tidligere korrespondent i Washington og tidligere sergent i Livgarden, Kristian Mouritsen, har indvilget i at fortælle om sine oplevelser i USA som udsendt korrespondent. Det sker tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00 i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Efter foredraget går vi i Cafeteriet til smørrebrød (3 stk. smørrebrød, en øl, en snaps og kaffe). Prisen for dette arrangement er 150 kr. pro persona.

Tilmelding senest mandag den 11. september 2017 via foreningens hjemmeside: www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem den 6. september og 11. september mellem kl. 18.00 og 20.00.

Ledsagere og medlemmer af andre garderforeninger er velkomne.

Mandag den 16. oktober 2017, kl. 13.00:

Seniorfrokost. Invitationer udsendes til medlemmer der fylder eller er fyldt 80 år i 2017. Frokosten afholdes på Frederiksberg Slot.

Tirsdag den 24. oktober 2017

Rundvisning i Københavns Fængslers Museum

Få et kig ind i en lukket verden. Fængselsmuseet fortæller historien om det københavnske fængselsvæsen fra 1662 til i dag.

Der er begrænset plads, men vi har booket den 24. oktober kl. 11,30, som vi forbeholder de lidt ældre medlemmer og fra kl. 18,30 til øvrige medlemmer.

Efter rundvisningen spiser vi i Klubben på Enghavevej 4, hvor Tove Ditlevsen har tilbragt megen tid. Til frokost får vi stjerneskud og til aften flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler.

Prisen er 200,00 kr. pro persona.

Indgangen til fængselsmuseet er på Vestre Kirkegårds Allé 1 A. 2450 København SV.

Der går S-tog til den nye station Carlsberg

Der kan parkeres på Vestre Kirkegårds Allé. Men her skal der betales. Dette kan kun foregå via betalingsapp på telefonen.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 15. oktober 2017 enten via hjemmesiden, www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefon 40810040 mellem den 11. og den 15. oktober i tidsrummet 18.00 og 20.00. Husk at oplyse om det er til formiddagsrundvisningen eller aftenrundvisningen.

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 19.00:

Bankospil på Frederiksbergs Slot.

Lørdag den 9. december 2017, kl. 13.00:

Julefrokost på Frederiksberg Slot.

 

SKYTTELAUGET

Langdistance

På langdistancen mødes vi søndag den 1., søndag den 15. og søndag den 23. oktober kl. 08.00 til morgenkaffe på Københavns Skyttecenter i SKAK-huset ved den store parkeringsplads lige inden for lågen. Når kaffen er drukket går vi på banerne og skyder.

Kortdistance

Vi er nu godt i gang med den nye kortdistancesæson, hvor der er blevet skudt i en måned. Onsdag er fortsat vores skydedag, og der er åbent på banerne i DGI-byen fra kl. 18.30. Geværer og skydebaner er klar til træning henholdsvis onsdag d. 11., 18. og 25. oktober. Bemærk, at der IKKE er skydning den 4. oktober.

Mumierne

Næste frokostmøde foregår på Svanemøllens Kaserne tirsdag den 3. oktober kl. 1130.

Tilmelding til: formanden SEP/66 Erik Schlüter mail: erik.schluter@live.dk eller kassereren JUL/60 Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.com

Eller mumiefonen : 60 62 31 41

Husk at vente med at tale efter klartonen

 

Novembermødet er den tirsdag den 7.11. kl. 1130