København (GF 1)

Velkommen til Garderforeningen i København

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk

Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk

Hjemmeside: www.garderforeningen.dk

Skyttelauget

Gardermumier

nytlogo-uden-tekst

Kort om os

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

Aktivitetskalender

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 19.00:

Bankospil

Igen i år afholder Garderforeningen i København bankospil. Det sker den 28. november 2017 kl. 19.00 i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Pladerne koster 25 kr. pr.styk og 3 plader for 60 kr. Der vil også være amerikansk lotteri til 3 kr. pr. lod.

Der vil være kaffe og juleboller i pausen, og der kan købes øl og vand.

Bindende tilmelding via hjemmesiden, www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen mellem den 13. og 20. november mellem kl. 18.00 og 20.00. Pladsen er begrænset til 100 deltager.

Lørdag den 9. december 2017, kl. 13.00:

Julefrokost

Vi erindrer om årets julefrokost den 9. december 2017 kl. 13.00 i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Der vil være buffet med sild, lune retter og ost samt øl og snaps. Efterfølgende er der kaffe.

Prisen er uforandret fra sidste år 200,00 kr. pr. deltager.

Bindende tilmelding senest den 3. december 2017 via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen mellem den 27. november og den 3. december.

Ledsagere er velkomne, så husk at oplyse ledsageres navne, når I melder jer til. Tilmeldingstelefonen har nummer 40810040.

SKYTTELAUGET

Juleafslutning

Julen står næsten for døren, og dermed er det ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning på kortdistancen. Onsdag d. 6. december er der julesamling, hvor der bydes på julehygge, julespisning, julegaver og julehumør. Deltagelse i juleafslutningen kræver tilmelding ikke senere end 1. december. Juleafslutning begynder kl. 18.30, så kom og vær med, – men husk tilmelding til julespisning, enten på skydebanerne, på telefon eller mail til formanden.

Langdistance

Vi skyder søndag d. 26. november. Vi mødes til morgenkaffe og frisk brød på skydebanen, Københavns Skyttecenter kl. 0800. Vi mødes i SKAK-huset på den store parkeringsplads inden vi går på banerne.

Også på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod på Københavns Skyttecenter søndag den 3. december. Vi mødes kl. 08.30 i SKAK-huset, og herefter går det slag i slag med morgenkaffe, juleskydning og julemiddag. Kom og vær med. Tilmelding til spisning skal ske ikke senere end 1. december.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til kassereren på telefon 5327 9274.

Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekornet på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html

Kortdistance

Der skydes onsdag d. 15., 22. og 29. november på banerne DGI byen. Skydebanen vil være klar fra kl. 18.30. Kom og vær med. Onsdag den 1. november skydes der handicapskydning og der afsluttes med et par stykker smørrebrød. Tilmelding hertil kan ske forud på skydebanen eller ved mail til formanden stoltenborg@mail.dk senere end 28. oktober.

Onsdag den 13. og 20. december vil skydebanen være åben for almindelig træning. Banerne vil være klar fra kl. 18.30. Alle dage mødes vi på banerne i DGI Byen. Første skydedag i det nye år vil være onsdag d. 3. januar 2018, hvor der er handicapskydning og spisning. Tilmelding hertil senest 1. januar 2018.

Mumierne

Næste ordinære frokostmøde holdes tirsdag den 5. december kl. 1130 på Svanemøllens Kaserne i Kantinen.

Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP/66

email: erik.schluter@live.dk eller kassereren Freddy Wilson MAJ/63 email: freddywilson@outlook.dk eller

Mumiefonen: 60 62 31 41 senest den 28. november

Vi håber I møder talstærkt op, og tager det glade julehumør med.