København (GF 1)

Velkommen til Garderforeningen i København

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk

Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk

Hjemmeside: www.garderforeningen.dk

Skyttelauget

Gardermumier

nytlogo-uden-tekst

Kort om os

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.

Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.

Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

Aktivitetskalender

Torsdag den 15. februar 2018

Årets bowlingaften afholdes torsdag den 15. februar 2018 kl. 18.00 til 20.00 i World Cup Hallen, 2620 Rødovre. Mødetid kl. 17.45. Egenbetaling kr. 50,00 samt skoleje.

Efter bowling vil der være spisning og fælles hygge for egen regning samt udlevering af præmier. Oplys venligst ved tilmelding, om du deltager i spisningen.

Tilmelding til: Janne Gretved på mail: janne@gretved.com eller mobil 2077 4218. Tilmelding fra mandag den 29. januar 2018 til søndag den 11. februar 2018.  

Tirsdag den 20. februar 2018

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 står menuen på stegt flæsk og persillesovs. Vi fraviger herved en tradition, idet vi ikke serverer gule ærter i år. Bestyrelsen håber, at se mange nye og yngre ansigter men også de kendte til dette arrangement, hvor der selvfølgelig også er øl og snaps samt kaffe. Prisen er 150,00 kr. pro persona. Tilmelding er nødvendig, da vi er på Frederiksberg Slot. Brug vores hjemmeside: www.garderforeningen.dk eller vor tilmeldingstelefon 40810040 i perioden 6. februar til 13. februar 2018.

Onsdag den 21. marts 2018

Ordinær generalforsamling afholdes ONSDAG den 21. marts 2018, kl. 19.00 på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til lovene. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar.

Samme aften tildeler vi jubilæumstegn. Jubilarerne vil få særskilt indbydelse.

 

SKYTTELAUGET

Langdistance

På langdistancen tager vi fat på det nye år allerede søndag den 21. januar samt søndag d. 4. februar og søndag den 18. februar. Vi mødes ved SKAK-huset på parkeringspladsen på Københavns Skyttecenter kl. 0800 til morgenkaffe. Efter kaffen vil turen gå til banerne.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden på telefon 4444 2473.

Kortdistance

Landsskydning 15 m er nu godt i gang, og naturligvis skal Skyttelauget deltage heri. Der er mulighed for at træne til eller skyde din landsskydning hver onsdag på banerne i DGI byen med start kl. 18.30. Kom og vær med.

 

Mumierne

Mumiernes frokostmøde i februar finder sted den 6. februar 2018 kl. 1130 det sædvanlige sted: Svanemøllens Kaserne, Kantinen

Tilmelding til formanden: Erik Schlüter SEP/66 mail erik.schluter@live.dk eller

Kassereren: Freddy Wilson MAJ/63 mail freddywilson@outlook.com eller

Mumiefonen: 60 62 31 41

Sidste frist for tilmelding er den tirsdag den 30. januar 2018

Bemærk:

Mødet i marts afholdes den 6. marts kl. 1130 tilmelding seneste den 27. februar.