Kalundborg og Omegn (GF 53)

Velkommen til Garderforeningen for Kalundborg & Omegn

Formand
MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 87 38
Mob.: 60 49 92 58
lyngsti9@gmail.com

Kort om os

Aktivitetskalender

 

generalforsamling

Mandag den 26. februar 2018 kl. 18:00 afholdes ordinær generalforsamling på

Restaurant  Den Tykke Kok Banegårdsplads 2 ,4400 Kalundborg.

Tilmelding til Finn Nielsen, 60499258 mail:lyngsti9@gmail.com