.

.

 

Holbæk Amts Garderforening 

Forening nr. 21 – stiftet 24. marts 1911 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  FEB-75 Flemming Møller Knudsen
  Ringstedvej 229, Kvanløse
  4300 Holbæk
  Tlf.: 40 29 27 76
  moeller@knudsen.mail.dk

  www.holbaekamtsgarderforening.dk

   

 • Om vores forening

  Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt, enedes om at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk for at stifte en garderforening. Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening.

  Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914. Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet hvor han fungerede til 1922. 

 • Kommende aktiviteter  
  Årets fugleskydning – 1. september 2018

  Den traditionsrige fugleskydning, som i år afholdes for 48. gang, finder sted den lørdag 1. september 2018 kl. 12.30 til ca. 15.30. Vi skyder igen i år på skydebanen i Tuse, og der er som sædvanlig flotte præmier på spil. Der vil blive solgt skydenumre til 10 kr. pr. stk. i tiden op til arrangementet.

  Efter fugleskydningen er der middag med ægtefæller/partnere på restaurant La Bon i Holbæk kl. 19.00. Prisen for deltagelse i middagen er KUN 225,00 kr., og husk deltagelse i middagen er ikke betinget af, at man har været med til skydningen.

  Nærmere om tilmelding og køb af skydenumre følger – reserver allerede nu dagen, og mød talstærkt op!

  Besøg i Sandholm – 22. september 2018

  Hvad er der egentlig sket med Sandholmlejren, siden Livgarden flyttede til Høvelte med udgangen af 1985? Og hvordan ser lejren ud i dag? Svarene på disse brændende spørgsmål og mange flere kan du få lørdag den 22. september 2018, hvor foreningen arrangerer en udflugt til det sted, hvor så mange gardere i årenes løb har forrettet tjeneste. Inviter din partner med og få en rundvisning i lejren efterfulgt af en orientering om de nuværende professionelle brugeres hverdag – det vil sige politiet, Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Vi regner med samlet bustransport Holbæk – Sandholm og retur, og der vil blive serveret frokost i Røde Kors kantine, inden vi kører hjem.

  Nærmere om tilmelding, transport og pris følger – reserver allerede nu dagen, og mød talstærkt op!

Vend tilbage til oversigt