.

.

 

Holbæk Amts Garderforening 

Forening nr. 21 – stiftet 24. marts 1911 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  FEB-75 Flemming Møller Knudsen
  Ringstedvej 229, Kvanløse
  4300 Holbæk
  Tlf.: 29 24 00 34
  moeller@knudsen.mail.dk

  www.holbaekamtsgarderforening.dk

   

 • Om vores forening

  Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt, enedes om at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk for at stifte en garderforening. Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening.

  Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914. Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet hvor han fungerede til 1922. 

 • Kommende aktiviteter
  Bowling

  I februar er der bowling onsdag den 13. i Mega Bowl – Bent hører gerne fra jer, så kom glad!! Tilmelding som altid på tlf. 59 32 82 19 eller på mail: karenbent@c.dk

  generalforsamling

  Onsdag den 20. februar 2019 kl. 20.00 er der generalforsamling i Garderstuen. Der er fælles spisning fra kl. 18.30. kuvertprisen er 150,00 kr. Tilmelding senest den 10. februar 2019. Tilmelding til Jørgen på tlf. 24 93 48 82 eller til Flemming på tlf. 29 24 00 34. BEMÆRK: Flemming har skiftet telefonnummer, og nummeret, som er opgivet i Gardersablen, er derfor ikke korrekt. Hvis du ikke kan/vil deltage i spisningen, møder du blot op kl. 20.00.

  veteranarbejdet i Danmark

  I forbindelse med vores arrangement om veteranarbejdet i Danmark, onsdag den 20. marts 2018, har vi i bestyrelsen besluttet at iværksætte en indsamling til Livgardens Fond, der som et af sine formål netop har at støtte veteranerne. Fonden er udførligt beskrevet i Garderbladet fra oktober 2018. Bidrag til indsamlingen vil kunne ydes kontant under arrangementet, men det er også muligt allerede nu at indbetale et beløb pr. bankoverførsel til konto 1551 5423147. Husk at mærke overførslen med dit fulde navn og med LG Fond!

   
   
   

Vend tilbage til oversigt