.

.

 

Holbæk Amts Garderforening 

Forening nr. 21 – stiftet 24. marts 1911 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  FEB-75 Flemming Møller Knudsen
  Ringstedvej 229, Kvanløse
  4300 Holbæk
  Tlf.: 29 24 00 34
  moeller@knudsen.mail.dk

  www.holbaekamtsgarderforening.dk

 • Om vores forening

  Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt, enedes om at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk for at stifte en garderforening. Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening.

  Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914. Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet hvor han fungerede til 1922. 

 • Kommende aktiviteter
  veteranarbejdet i Danmark

  Onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 – 21.00 er der foredrag om veteranarbejdet i Danmark ved chefen for Vagtkompagniet, major Søren P. Østergaard. Vi har allieret os med artilleristerne og marinerne samt med Kalundborg Garderforening, så vi håber på mange tilhørere. Af samme årsag har vi besluttet at flytte arrangementet til Holbæk Kasernes gamle kostforplejning, som ligger på 1. sal lige over for den bygning, hvori Garderstuen er beliggende.

  Inviter din partner med til en spændende foredragsaften med indlagt kaffe og kage ca. midtvejs. Pris kun 25,00 kr. pr. person.

  I forbindelse med vores arrangement om veteranarbejdet i Danmark, onsdag den 20. marts 2018, har vi i bestyrelsen besluttet at iværksætte en indsamling til Livgardens Fond, der som et af sine formål netop har at støtte veteranerne. Fonden er udførligt beskrevet i Garderbladet fra oktober 2018. Bidrag til indsamlingen vil kunne ydes kontant under arrangementet, men det er også muligt allerede nu at indbetale et beløb pr. bankoverførsel til konto 1551 5423147. Husk at mærke overførslen med dit fulde navn og med LG Fond!

  Besøg Garderstuen på Holbæk Kaserne

  Startende onsdag den 13. marts 2019 vil Garderstuen indtil videre være åben den anden onsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. Vi lover, at der vil være kaffe på kanden og kolde øl i køleskabet. Og vil nogen rafle eller spille kort, så finder vi også ud af det. Dog vil der ikke være åbent i sommermånederne – altså juni, juli og august.

   
   
   

Vend tilbage til oversigt