Holbæk Amt (GF 21)

Velkommen til Garderforeningen for Holbæk Amt

Formand
Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 27 30
kajkris@hotmail.com

Hjemmside: www.holbaekamtsgarderforening.dk

Skærmbillede 2015-03-23 kl. 22.56.12

Kort om os

Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt, enedes om at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk for at stifte en garderforening. Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening. Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914. Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet hvor han fungerede til 1922.

Aktivitetskalender

   

BOWLING MED SPISNING

Afholdes onsdag den 10 januar i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk.
Vi mødes kl. 17.45 hvor der er spisning med efterfølgende bowling kl. 20.oo.
Efter bowling er der kaffe og præmieuddeling.
Hvis du er interesseret i at deltage så kontakt Bent Pedersen på tlf. 59328219 eller på e-mail: karenbent@c.dk senest 3 dage før.

BOWLING

Afholdes onsdag den 14. februar i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk kl. 18,45.
Se mere om arrangementet i Gardersablen eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail: kerenbent@c.dk.

GENERALFORSAMLING

Afholdes onsdag den 21. februar kl. 20:00 i Garderstuen.
Inden generalforsamlingen samles vi kl. 18:00 om “stort lækkert bord med lun ret” Pris incl. kaffe med kage kr. 150,00. Tilmelding til spisning bedes foretaget senest den 14. februar til formand Kaj Kristensen på tlf. 59432730.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Som gæst ved generalforsamlingen deltager præsident Flemming Rytter.

FOREDRAGSAFTEN

Afholdes fredag den 2. marts kl. 19,oo i Kultur Cafeen, beliggende på den gamle kaserne i Holbæk med adressen Kasernevej 43. Redaktør Andreas Krog vil holde et foredrag om det spændende emne “Danmarks nye kampfly”. Hvad er Danmarks nye kampfly F-35 for en størrelse? Hvad adskiller det fra andre kampfly og hvad bruger man overhovedet kampfly til?
Aftenen afholdes sammen med Feltartilleriforeningen og Marineforeningen.

Deltagergebyr kr. 50,oo for 2 timers foredrag med billeder samt en kop kaffe og kage.

Tilmelding til Kaj Kristensen senest den 23. februar på tlf. 59432730.