Holbæk Amt (GF 21)

Velkommen til Garderforeningen for Holbæk Amt

Formand
Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 27 30
kajkris@hotmail.com

Hjemmside: www.holbaekamtsgarderforening.dk

Skærmbillede 2015-03-23 kl. 22.56.12

Kort om os

Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt, enedes om at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk for at stifte en garderforening. Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening. Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914. Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet hvor han fungerede til 1922.

Aktivitetskalender

  

FUGLESKYDNING

Afholdes lørdag den 2.september kl. 12,30 på skydebanen i Tuse, der ligger på Skydebanevej ca. 400 meter øst for tankstation F24. Vejen er afmærket med et DG-skilt. Vi mødes igen kl. 19,00 på Hotel Strandparken i Holbæk og denne gang har vi vore damer med til spisning og præmieuddeling. Se nærmere i det udsendte program “GARDERSABLEN”

DEN NATIONALE FLAGDAG

For de udsendte danske soldater markeres tirsdag den 5. september. Det er Holbæk Kommune der står for arrangementet. Det endelige program kan ses i dagspressen samt på vores hjemmeside.

BOWLINGTURNERINGEN

Starter onsdag den 13. september i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk. Der bowles en gang om måneden hele vinteren. Der kan deltage både damer og herrer. Pris for bowling, kaffe og småkager er kun kr. 65,00. Hvis du er interesseret i at deltage så kontakt venligst Bent Pedersen på tlf. 59328219 eller e-mail: karenbent@c.dk, således at der bliver reserveret baner nok.