Frederiksborg Amt (GF 18)

Velkommen til Garderforeningen for Frederiksborg Amt

Formand        
MAR-92 Kim Olsen
Kirsebærhaven 10
3540 Lynge
Mob.: 21 46 10 11
cdc-ko@mail.dk

Næstformand
MAR-91 Søren Terp
Dyssevænget 5
3300 Frederiksværk
Tlf.: 51 54 06 57
s.terp@pc.dk 

Garderstuen
Garderkasernen
Høveltevej 117
3460 Birkerød

Hjemmeside:
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

F_icon.svg

Kort om os

Frederiksborg Amts Garderforening fejrede i 2010 100 års jubilæum. Foreningen hører, som navnet angiver det, til i Nordsjælland.

Vi har det store privilegium, at Garderkasernen i Høvelte ligger i vores område. Vi har et nært samarbejde med vores regiment.

Foreningens garderstuer ligger på Garderkasernen i kælderen under cafeteriet. Kig ind næste gang, der er „Gardens Dag“!

Foreningen har en meget aktiv skytteafdeling: Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug.

Alle medlemmer af Frederiksborg Amts Garderforening er medlemmer af Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug. Skyttelavet er medlem af DGI. Det betyder, blandt andet, at man kan have sin våbentilladelse hos skyttelavet – og dermed til en yderst fordelagtig pris.

Aktivitetskalender

Mandag, 6. november, kl. 18:30:

Kammeratskabsaften. Ved dette arrangement uddeler vi årstegn for medlemsskab af en garderforening.

De medlemmer der, i følge foreningens oplysninger, i år skal have årstegn, modtager i løbet af oktober måned et brev med opfordring til at deltage.

Mener du, at du i år skal have årstegn, og ikke medio oktober har modtaget brevet med invitationen, bedes du henvende dig til foreningens sekretær.

Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag, d. 6. november 2017, kl.18:30 i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte: Ved Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaugs (F.A.G.S.) generalforsamling d. 21. marts 2017 blev det vedtaget, at F.A.G.S. skal nedlægges og at dets aktiviteter søges videreført som et ud valg under Frederiksborg Amts Garderforening. Bestyrelserne har siden da været i dialog med DGI, for at afklare hvorledes Vedtægterne skal lyde, for at F.A.G. kan optages som medlem af DGI. Og dermed fortsat kunne administrere våbentilladelser til aktive skytter.

Oplægget til de ny Vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside: http://frederiksborgamtsgarderforening.dk/Kommende%20arrangementer/Kommende%20arrangementer.htm. Bestyrelsen forventer forståelse for ønsket om en simplere administration af vore skydeaktiviteter og dermed en uproblematisk vedtagelse af de ny Vedtægter.

Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 27. september henholdsvis onsdag, d. 1. november til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957. Bemærk at deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling ikke kræver deltagelse i den efterfølgende spisning.

Julefrokost

 

Mandag, d. 4. december, kl. 18:30: Julefrokost med ledsagere i Sergentmessen.

Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 1. november henholdsvis onsdag, d. 29. november til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957. Bemærk at deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling ikke kræver deltagelse i den efterfølgende spisning.

Se mere her

FAG logo