Frederiksborg Amt (GF 18)

Velkommen til Garderforeningen for Frederiksborg Amt

Formand        
MAR-92 Kim Olsen
Kirsebærhaven 10
3540 Lynge
Mob.: 21 46 10 11
cdc-ko@mail.dk

Næstformand
MAR-91 Søren Terp
Dyssevænget 5
3300 Frederiksværk
Tlf.: 51 54 06 57
s.terp@pc.dk 

Garderstuen
Garderkasernen
Høveltevej 117
3460 Birkerød

Hjemmeside:
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

F_icon.svg

Kort om os

Frederiksborg Amts Garderforening fejrede i 2010 100 års jubilæum. Foreningen hører, som navnet angiver det, til i Nordsjælland.

Vi har det store privilegium, at Garderkasernen i Høvelte ligger i vores område. Vi har et nært samarbejde med vores regiment.

Foreningens garderstuer ligger på Garderkasernen i kælderen under cafeteriet. Kig ind næste gang, der er „Gardens Dag“!

Foreningen har en meget aktiv skytteafdeling: Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug.

Alle medlemmer af Frederiksborg Amts Garderforening er medlemmer af Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug. Skyttelavet er medlem af DGI. Det betyder, blandt andet, at man kan have sin våbentilladelse hos skyttelavet – og dermed til en yderst fordelagtig pris.

 

Aktivitetskalender

Sensommerarrangement

Lørdag, d. 2. september, kl. 12:30: Sensommerarrangement: Frokost og sejltur fra Roskilde med „Sagafjord”.

Ved dette arrangement byder vi pårørende velkomne.

„Sagafjord” sejler fra Roskilde kl. 13:00, og er tilbage igen kl. 15:00: Alle deltagere skal møde op på kajen SENEST kl 12:30. Adressen er: Vindeboder 18, 4000 Roskilde.

For at deltage i arrangementet skal man  forinden indbetale 200 kr/deltager til foreningens konto, 2276 5364616920, senest d. 1. august 2017. Beløbet dækker turen med „Sagafjord” samt frokost uden drikkevarer.

„Sagafjord”’s fulde pris for dette arrangement er 310 kr: Foreningen yder således et tilskud på 110 kr/deltager.

Ved indbetalingen skal tydeligt angives for hvem indbetalingen gælder (navnene på alle tilmeldte) OG at indbetalingen gælder udflugten med „Sagafjord”.

BEMÆRK at grundet dette arrangement udgår den tidligere annoncerede klubaften mandag, d. 4. september.

 
Mandag, 2. oktober, kl. 18:30:

Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.

Se mere her

FAG logo