.

.

.

 

Falster & Østlollands Garderforening 

Forening nr. 14 – stiftet 25. juli 1909

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Kent H. Andersen
  Orebyvej 71
  4990 Sakskøbing
  Tlf.: 40 21 70 65
  kha@privat.dk 

 • Om vores forening  

 • Kommende aktiviteter 
  Generalforsamling, torsdag den 14. november 2019

  Indkaldelse til generalforsamling og kontingentopkrævning 2019/20 fremsendes i løbet af oktober 2019. Herudover fremgår indkaldelsen også på garderforeningernes hjemmeside og facebook. Husk at reservere dagen og tilmeld på mail snarest med angivelse af navn og hvad du vælger at spise.

  Som det fremgår af indkaldelsen ser vi gerne nyvalg af 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer. Er det ikke noget for dig, kender du måske en, som gerne vil være med til at præge foreningens udviklingen i de kommende år. Det er vigtigt, at vi får en løbende udskiftning for at bevare kontinuiteten i bestyrelsen. Vær ikke bange for at byde ind vi har gode debatter og så er der lidt opgaver til hver især.

  Kassereren sætter pris på hurtig indbetaling af kontingent og gør opmærksom på, at det skal være betalt inden generalforsamlingen.

  Vi har igen i år fået flere yngre medlemmer og vi opfordre til, at de taler sammen og møder op til generalforsamlingen. Det vil også være en god ide, at de har forslag til aktiviteter, som måske passer bedre til deres årgange.

Vend tilbage til oversigt