Assenskredsen (GF 66)

Velkommen til Garderforeningen for Assenskredsen

Formand
JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
Tlf.: 64 71 23 70
Mob.: 22 99 37 12
tomkristensen@privat.dk

Næstformand
Arne Jull Madsen
Tlf.: 64 74 14 94
Mob.: 20 93 43 99

Kort om os

Stiftelsen

Assenskredsens Garderforening er stiftet d. 2. september 1945

Foreningens formål: Styrke og vedligeholde det gode kammeratskab for hjemsendte gardere. Foreningens virkeområde er begrænset til Assens kommune.

Arrangementer

I en garderforening med et antal på 80 medlemmer er vores faste tilbud til medlemmerne skydning, bowling, julefrokost, foredrag/virksomhedsbesøg og generalforsamling.

Skydning: Regionale skydninger, landsskydninger og Vingsted.

I maj måned afholder vi Bryggeriet Vestfyen Cup, en udendørs skydning på 50 meter. Pokaler uddeles, der er glaspræmier og smagsprøver fra det lokale bryggeri, amerikansk lotteri med gevinster sponseret af kommunens erhvervsdrivende.

Bowling: Regionsbowling og landsbowling

Julefrokost: Vi inviterer vores ægtefæller med i Assens Marineforenings lokaler.

Foredrag/virksomhedsbesøg: Hvad der byder sig af muligheder.

Generalforsamling: I marts måned. Vi tager vores ægtefæller med. Efter generalforsamlingen serveres kogt torsk.

Samarbejde

Vi samarbejder med Assens Marineforening og Assens Skytteforening omkring lokaler og hjælp til arrangementer, samt samarbejde med de øvrige fynske foreninger.

Aktivitetskalender

 

Bryggeriet Vestfyen Cup

Vores forårsskydning – Bryggeriet Vestfyen Cup 2018 afholdes tirsdag, d. 8. maj. Der skydes på Assens Skytteforenings baner. Skydningen starter kl. 18. Tilmeldingsfristen er overskredet, men kontakt straks skydeudvalgsformand K. Lorentzen på tlf. 40791238 eller formanden på tlf. 22993712, hvis du gerne vil deltage, så finder vi en løsning. Mød talrigt op, så arrangementet kan gennemføres bedst muligt.

Juni

Repræsentantskabsmøde 2018 vil blive afholdt den 8-10. juni i Randers, arrangeret af Garderforeningen for Randers By og Omegn. Så sæt X i din kalender og afvent tilmeldingsinfo i garderbladet. Vi kan så efterfølgende arrangere kørsel til Randers.