Assenskredsen (GF 66)

Velkommen til Garderforeningen for Assenskredsen

Formand
JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
Tlf.: 64 71 23 70
Mob.: 22 99 37 12
tomkristensen@privat.dk

Næstformand
Arne Jull Madsen
Tlf.: 64 74 14 94
Mob.: 20 93 43 99

Kort om os

Stiftelsen

Assenskredsens Garderforening er stiftet d. 2. september 1945

Foreningens formål: Styrke og vedligeholde det gode kammeratskab for hjemsendte gardere. Foreningens virkeområde er begrænset til Assens kommune.

Arrangementer

I en garderforening med et antal på 80 medlemmer er vores faste tilbud til medlemmerne skydning, bowling, julefrokost, foredrag/virksomhedsbesøg og generalforsamling.

Skydning: Regionale skydninger, landsskydninger og Vingsted.

I maj måned afholder vi Bryggeriet Vestfyen Cup, en udendørs skydning på 50 meter. Pokaler uddeles, der er glaspræmier og smagsprøver fra det lokale bryggeri, amerikansk lotteri med gevinster sponseret af kommunens erhvervsdrivende.

Bowling: Regionsbowling og landsbowling

Julefrokost: Vi inviterer vores ægtefæller med i Assens Marineforenings lokaler.

Foredrag/virksomhedsbesøg: Hvad der byder sig af muligheder.

Generalforsamling: I marts måned. Vi tager vores ægtefæller med. Efter generalforsamlingen serveres kogt torsk.

Samarbejde

Vi samarbejder med Assens Marineforening og Assens Skytteforening omkring lokaler og hjælp til arrangementer, samt samarbejde med de øvrige fynske foreninger.

Aktivitetskalender

Kommende arrangementer

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte aktiviteter for vinterperioden 2017-2018.

Vi informerer naturligvis i garderbladet og via e-mail, hvilke tilbud/aktiviteter der bliver besluttet. Husk nu, at det kan være en god idé, at se tilbud/aktiviteter, der foregår i de andre fynske garderforeninger. Vi er særdeles velkomne til at deltage, når der er mulighed herfor. Der er f.eks. bankospil i Vestfyns Garderforening d. 07.11.2017., hvor medlemmer fra andre garderforeninger er velkomne.

Bowling

Regionsbowling 2018 afholdes i Assens, d. 13.01.2018. Huske at notere datoen i din kalender, så du er klar til at vise, at du mestrer bowlingens kunst.

Mere om tilmelding og arrangement vil fremgå af kommende garderblad.