.

.

 

Garderforeningen for Vejle & Omegn 

Forening nr. 32 – stiftet 19. november 1913 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Jens Palmelund
  Søkærvej 8
  8722 Hedensted
  Tlf.: 75 65 06 08
  Mob.: 40 58 06 12
  k.internet38@gmail.com 

  www.garderforeningenvejle.dk

   

 • Om vores forening  

  47 gamle gardere samledes d. 29. november 1913 på Teaterhotellet i Vejle og stiftede ”Garderforeningen for Vejle og Omegn”. Blandt initiativtagerne var 10 gamle gardere af samme årgang som den senere Kong Chr. X´s egen årgang 1889. Foreningens 100 års jubilæum i 2013 var således en hjørnesten i vor lange og traditionsrige historie.

  Foreningen drives som en traditionel garderforening med månedlige kammerat-skabsaftener, hvor medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær, foredrag og andre vekslende aktiviteter. Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med Hotel Hedegården, som stiller lokaler til rådighed for vore aktiviteter. Vi afholder 6 – 8 arrangementer om året, heraf faste holdepunkter: Generalforsamling, fugle-skydning, sommerfest med flugtskydning, jule-bankospil og julefrokost. Herudover afholdes ad hoc, foredrag, virksomheds-besøg og forskellige kulturelle aktiviteter.

  Garderforeningen for Vejle og Omegn er til for medlemmerne, og bestyrelsen forsøger løbende at udvikle foreningens aktiviteter således at flere vil deltage i vort samvær og kammeratskab.

  Medlemstallet i Garderforeningen for Vejle og Omegn er i positiv udvikling og p.t. er vi 215 medlemmer. Vi har plads til alle som ønsker at være med til at videreføre det kammeratskab, som kendetegner gamle gardere og husk så: gamle gardere har ingen alder.

 • Kommende aktivteter 
  Landsskydning – Kan du stadig sigte??

  Så skal du til skydning i Vingsted – den 22. september 2018 – kl. 10.30 – ca. 15.00

  Her afvikles de Danske Garderforeningers landsskydning med gl. gardere og tjenestegørende fra hele landet.

  Gratis Patroner og lån af Gevær 7 Rifler

  Kom og vær med!  – din garderforening betaler frokost og drikkevarer dertil.

  For at få del i Frokosten skal du sende en mail til k.internet38@gmail.com eller ringe til undertegnede på mobil 24 84 48 25 senest mandag den 17. september

  Bestyrelsen håber meget at Vejle og Omegns Garderforening kan stille med et pænt hold. Alle kan være med!!

  Man behøves absolut ikke at være ”skarpskytte” for at deltage.

  Jeg skal også have tilmelding med navn og årgang for alle der vil deltage i Skydningen.

  Da tilslutningen til denne begivenhed ikke har været voldsom stor de seneste par år, opfordres alle på venligste måde til at deltage i denne ellers spændende skydedag blandt mange gamle samt nuværende gardere. 

  Vi håber på stor deltagelse fra medlemmer i foreningen, og ser frem til en dag i godt selskab.

  Generalforsamling den 15. November 2018

  Torsdag den 15. November kl. 18.00 afholdes der igen generalforsamling på Hotel Hedegården.

  Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

  Da generalforsamlingen er aftenen hvor man har mulighed for at blive hørt og have indflydelse, er det vigtigt at så mange møder op som muligt. Dette er også aftenen hvor flere unge har mulighed for at indtræde i bestyrelsen,

  Vi ser frem til et talstærkt fremmøde.

   

Vend tilbage til oversigt