.

.

.

 

Garderforeningen for Vejle & Omegn 

Forening nr. 32 – stiftet 19. november 1913 

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Jens Palmelund
  Søkærvej 8
  8722 Hedensted
  Tlf.: 75 65 06 08
  Mob.: 40 58 06 12
  k.internet38@gmail.com 

  www.garderforeningenvejle.dk

   

 • Om vores forening  

  47 gamle gardere samledes d. 29. november 1913 på Teaterhotellet i Vejle og stiftede ”Garderforeningen for Vejle og Omegn”. Blandt initiativtagerne var 10 gamle gardere af samme årgang som den senere Kong Chr. X´s egen årgang 1889. Foreningens 100 års jubilæum i 2013 var således en hjørnesten i vor lange og traditionsrige historie.

  Foreningen drives som en traditionel garderforening med månedlige kammerat-skabsaftener, hvor medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær, foredrag og andre vekslende aktiviteter. Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med Hotel Hedegården, som stiller lokaler til rådighed for vore aktiviteter. Vi afholder 6 – 8 arrangementer om året, heraf faste holdepunkter: Generalforsamling, fugle-skydning, sommerfest med flugtskydning, jule-bankospil og julefrokost. Herudover afholdes ad hoc, foredrag, virksomheds-besøg og forskellige kulturelle aktiviteter.

  Garderforeningen for Vejle og Omegn er til for medlemmerne, og bestyrelsen forsøger løbende at udvikle foreningens aktiviteter således at flere vil deltage i vort samvær og kammeratskab.

  Medlemstallet i Garderforeningen for Vejle og Omegn er i positiv udvikling og p.t. er vi 215 medlemmer. Vi har plads til alle som ønsker at være med til at videreføre det kammeratskab, som kendetegner gamle gardere og husk så: gamle gardere har ingen alder.

 • Kommende aktivteter 
  FLUGTSKYDNING

  Den 29. august 2019 er der igen Flugtskydning på de fine baner i Remmerslund bakker / Grusgraven ved Hedensted.
  Møde tidspunkt Kl.: 17.45
  Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 Hedensted.
  Der bliver sat et Skilt op på Remmerslundsvej ved nedkørsel til Skydebanen.
  Remmerslundsvej ligger overfor Cirkel K i Hedensted.

  Geværer kan lånes, efter skydningen er der grill buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis vejret tillader det, på den overdækkede terrasse.
  Mad inkl. drikkevarer koster kr. 150,- pr. person
  Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Jens Palmelund jens@palmelund.dk eller 2176 8685

  MINDEHØJTIDELIGHED den 5. september

  Der afholdes Mindehøjtidelighed Skyttehusets Have torsdag den 5. september kl. 16.00 for faldne i udenlandsk tjeneste.
  Der stilles med Faner & Forsvarsbrødrenes Sangkor vil synge.
  Flest mulige gardere bedes møde op.
  Der er et lille traktement i Skyttehuset bagefter.
  Samme dag sætter Vejle GF Flag op på Kirkegårde i Vejle ved Gravstenene for faldne i udenlandsk tjeneste.

  Landsskydning d. 21. september 2019: Kan du mon stadig sigte?

  Så skal du til skydning i Vingsted – den 21. september 2019, kl. 10.30 – ca. 15.00. Her afvikles de Danske Garderforeningers landsskydning med gl. gardere og tjenestegørende fra hele landet.

  Gratis Patroner og lån af Gevær 7 Rifler. Kom og vær med – din garderforening betaler frokost og drikkevarer dertil. For at få del i Frokosten skal du sende en mail til k.internet38@gmail.com eller ringe til Kai Hansen på mobil 24 84 48 25 senest mandag den 16. September 2019. Bestyrelsen håber meget at Vejle og Omegns Garderforening kan stille med et pænt hold. Alle kan være med.

  Man behøves absolut ikke at være skarpskytte for at deltage. Ved tilmelding skal navn og årgang oplyses for alle der vil deltage i Skydningen. Da tilslutningen til denne begivenhed ikke har været voldsom stor de seneste par år, opfordres alle på venligste måde til at deltage i denne ellers spændende skydedag blandt mange gamle samt nuværende gardere.

  Vi håber på stor deltagelse fra medlemmer i foreningen, og ser frem til en dag i godt selskab. 

  Virksomhedsbesøg hos Bredal A/S d. 10.10.2019:

  Den 10. Oktober 2019 er vi så privilegeret at have lov at komme og besøge virksomheden Bredal A/S. Til dette arrangement står garderforeningen for smørrebrød og drikkevarer.

  For tilmelding skriv da gerne til Kai Hansen på til k.internet38@gmail.com eller ringe til Kai Hansen på mobil 24 84 48 25.

  Se nærmere om dette arrangement på det kommende Facebook begivenhed eller hold øje med din mail.

Vend tilbage til oversigt