.

.

 

Garderforeningen for Vejle & Omegn 

Forening nr. 32 – stiftet 19. november 1913 

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Jens Palmelund
  Søkærvej 8
  8722 Hedensted
  Tlf.: 75 65 06 08
  Mob.: 40 58 06 12
  k.internet38@gmail.com 

  www.garderforeningenvejle.dk

   

 • Om vores forening  

  47 gamle gardere samledes d. 29. november 1913 på Teaterhotellet i Vejle og stiftede ”Garderforeningen for Vejle og Omegn”. Blandt initiativtagerne var 10 gamle gardere af samme årgang som den senere Kong Chr. X´s egen årgang 1889. Foreningens 100 års jubilæum i 2013 var således en hjørnesten i vor lange og traditionsrige historie.

  Foreningen drives som en traditionel garderforening med månedlige kammerat-skabsaftener, hvor medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær, foredrag og andre vekslende aktiviteter. Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med Hotel Hedegården, som stiller lokaler til rådighed for vore aktiviteter. Vi afholder 6 – 8 arrangementer om året, heraf faste holdepunkter: Generalforsamling, fugle-skydning, sommerfest med flugtskydning, jule-bankospil og julefrokost. Herudover afholdes ad hoc, foredrag, virksomheds-besøg og forskellige kulturelle aktiviteter.

  Garderforeningen for Vejle og Omegn er til for medlemmerne, og bestyrelsen forsøger løbende at udvikle foreningens aktiviteter således at flere vil deltage i vort samvær og kammeratskab.

  Medlemstallet i Garderforeningen for Vejle og Omegn er i positiv udvikling og p.t. er vi 215 medlemmer. Vi har plads til alle som ønsker at være med til at videreføre det kammeratskab, som kendetegner gamle gardere og husk så: gamle gardere har ingen alder.

 • Kommende aktivteter 
  FLUGTSKYDNING

  Den 29. august 2019 er der igen Flugtskydning på de fine baner i Remmerslund bakker / Grusgraven ved Hedensted.
  Møde tidspunkt Kl.: 17.45
  Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 Hedensted.
  Der bliver sat et Skilt op på Remmerslundsvej ved nedkørsel til Skydebanen.
  Remmerslundsvej ligger overfor Cirkel K i Hedensted.

  Geværer kan lånes, efter skydningen er der grill buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis vejret tillader det, på den overdækkede terrasse.
  Mad inkl. drikkevarer koster kr. 150,- pr. person
  Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Jens Palmelund jens@palmelund.dk eller 2176 8685

  MINDEHØJTIDELIGHED den 5. september

  Der afholdes Mindehøjtidelighed Skyttehusets Have torsdag den 5. september kl. 16.00 for faldne i udenlandsk tjeneste.
  Der stilles med Faner & Forsvarsbrødrenes Sangkor vil synge.
  Flest mulige gardere bedes møde op.
  Der er et lille traktement i Skyttehuset bagefter.
  Samme dag sætter Vejle GF Flag op på Kirkegårde i Vejle ved Gravstenene for faldne i udenlandsk tjeneste.

   
Vend tilbage til oversigt