.

.

 

.

Garderforeningen for Ribe Amt

Forening nr. 28 – stiftet 18. august 1912

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet d. 8.juni 1912 under navnet  Garderforeningen for Ribe Amt.
Den 11. februar 2010 ændres navnet til  Garderforeningen for Ribe og omegn.
Foreningen har haft 3 faner siden 1914. Vor nuværende fane er fra 2011 og blev indviet ved en sammenkomst hos vort æresmedlem Jens Gantzel.
Generalforsamlingen afholdes den sidste torsdag i november i vor garderstue som er stillet til rådighed af vor næstformand.
De fleste af vore arrangementer er med ledsagere.

.

Kommende aktiviteter

Skydning
Skydning hver torsdag i vinterperioden kl.19oo på Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe.
Skydning koster  kr. 20,-  pr. skydning, for krudt og kaffe.
Familie skydning i Vejruphallen d.23/2 2020 Kl.14,00
Pris pr. skydning kr. 30,- Det er med børn og børnebørn m.fl. Tilmelding senest d.16/2 2020. Tilmelding på telf. 20763106 eller mail;  leifhave@hotmail.com

.

Kontaktinformationer

Formand
Leif Have
Engdraget 23
6760 Ribe
Mob.: 20 76 31 06
leifhave@hotmail.com