.

.

 

.

.

Kongeå Egnens Garderforening

Forening nr. 73 – stiftet 24. juli 1958 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  Peter Vig
  Vorbassevej 21
  6622 Bække
  Tlf.: 60 80 92 26
  peter@lyngsgaard.com

  www.kongeaaegnensgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Foreningen er opstartet i 1958, og tæller i dag ca. 60 medlemmer, fra Vamdrup, Lunderskov, Gesten, Bække, Vejen, Skodborg, Brørup, Holsted, Rødding. Foreningen er organiseret under Danske Garderforeninger (DG) og er garderforening nummer 73. Traditionen tro samles alle min. én gang om året til generalforsamlingen, hvor der serveres gule ærter og pandekager med is. En herlig aften, hvor der udveksles minder om dengang der var ”rigtige” soldater til! Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Indkaldelsen udsendes separat til samtlige medlemmer, samtidig med at det annonceres i Garderbladet og på de sociale medier. Der afholdes flere sociale arrangementer hvert år, her mødes medlemmerne for at udveksle erfaringer og deltage i aktiviteter. Aktivitets niveauet afhænger af alt efter medlemmernes ønsker, herunder dine. Aktiv deltagelse i foreningslivet er derfor en oplagt mulighed for at realisere dine idéer.

  Formål

  GF 73 har til formål at skabe og være ramme for det kammeratlige og sociale netværk på tværs af Livgardens årgange. Ligeledes støtte og hjælpe andre garderforeninger, samt den Kongelige Livgarde, fx. via skabelse af nye netværk og fora og dermed danne grundlag for udveksling af erfaringer og kammeratlig samværd.

  Organisation

  Foreningen udgøres af vores medlemmer og er organiseret med en konstitueret bestyrelse. Vores bestyrelse varetager den overordnede drift af foreningen. En række nøglefunktioner letter driften ved at tage sig af forskellige opgaver som kasserer, revisor, fanebærer og formand. Foreningen er non-profit og drives af frivilligt, ulønnet arbejde.

  Engagér dig

  Kongeå Egnens Garderforening udgøres af vores medlemmer og deres aktiviteter. Har du en idé til en aktivitet eller på anden måde kan bidrage til foreningen – så hører vi meget gerne fra dig.

   

 • Kommende aktivteter
   
Vend tilbage til oversigt