.

.

 

Garderforeningen for Kolding & Omegn 

Forening nr. 6 – stiftet 7. august 1904 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Ole Bork Jessen
  Sjællandsvej 16
  6000 Kolding
  Tlf.: 75 50 52 59 / 40 26 00 59
  ole@borkjessen.dk

  Næstformand
  Jørgen Friis Jensen
  Tlf.: 75 58 33 67
  Mob.: 40 98 25 66

   

 • Om vores forening 

  Foreningens formål er at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

  Foreningen har altid været en stor støtte for De Danske Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde bl.a. ved salg af annoncer til Garderbladet og genanskaffelse af møbler til De Danske Garderforeningers mødelokale på Livgardens Kaserne. På samme måde har tidligere Niles Weber Pedersen været idémanden bag udgivelsen af Den Kongelige Jubilæumsmedalje samt gaven og økonomien til udsendelsen af ”Juliehilsen” til de udsendte gardere.

  Når der skal afholdes Blå Fest er foreningen altid klar med hjælp til de unge gardere, hvad enten det er praktiske opgaver, økonomi en særlig overraskelse, at et af forsvarets Musikkorps deltager i marchen gennem Koldings gader og ikke mindst at sikre, at deres familie også får en heldagsoplevelse, f.eks. med et besøg på Trapholt Kunstmuseet.

   

 • Kommende aktiviteter 
  SKYDNING

  Skydelederen oplyser, at der i vinterperioden skydes på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15m baner på Platinvej 6 i Kolding. Vi mødes torsdage mellem kl. 19 og 21. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte skydelederen Andreas Jacobsen på tlf. 2197 0603.

  Generalforsamling

  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Bramdrupdam Kro, den 25. februar 2019, kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne, og tro mod traditionen serveres der efter generalforsamlingen gule ærter til en meget gunstig medlemspris på 100,- kr. Tilmelding til formanden af hensyn til antallet af kuverter. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå medlemmerne på mail eller pr. post.

  Udflugt til Strøjer Samlingen

  Foreningen arrangerer en tur til Strøjer Samlingen lørdag den 13. april 2019. kl. 13:00 – 15:00. Tilmelding til formanden og helst så snart som muligt af hensyn til reservation af pladser. I Strøjers Samling er der omkring 100 klassiske biler, hvoraf en del har en interessant historie

   

Vend tilbage til oversigt